Obligationsprogram

 


  MTN-program

 

Senast uppdaterat:
2016


Låntagare:
Rikshem AB (publ)


Rambelopp:
SEK 15 mdr


Börsnotering:
Nasdaq OMX Stockholm

 

Ledarbank:
Handelsbanken Capital Markets


Emissionsinstitut:
SEB, Nordea, Swedbank, Danske Bank, Nykredit Bank


 

 

 


 

 
Grundprospekt Rikshems MTN-program

 

 

Tillägg till Grundprospekt Rikshems MTN-program

 
 
Gröna obligationer
Green Bond framework
 
Second opinion på Framework
 
Årsredovisning 2012 konverterad till IFRS och revisorsyttrande enligt RevR5