Nyhetsarkiv

2016-04-28 Pressmeddelande: Rikshem presenterar delårsrapport för januari-mars 2016

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-mars 2016. Hyresintäkterna har ökat till 588 mkr (480), varav 3,0 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 224 mkr (109).

2016-04-14 Pressmeddelande: Rikshem och Kalmar kommun bygger Vänskapens hus

Rikshem och Kalmar kommun tog idag det första spadtaget för byggnationen av Vänskapens hus i Kalmar. Projektet innefattar ett nytt ändamålsenligt modernt vård- och omsorgsboende för både boende och personal.

2016-04-13 Pressmeddelande: Rikshem får markanvisning i Ulleråker, Uppsala

Rikshem har tilldelats en av de två första markanvisningarna i Uppsalas nya stadsdel Ulleråker. Rikshem kommer tillsammans med Folkhem Trä och Arkitema utveckla och bygga cirka 120 lägenheter samt lokaler. Byggstart är planerad till sommaren 2017.

2016-03-24 Pressmeddelande: hyrorna klara för Lågberget i Uppsala

Rikshem kommer att påbörja renovering av sina fastigheter på Lågberget i Eriksberg, Uppsala. Nu har Rikshem och Hyresgästföreningen träffat en överenskommelse gällande hyresnivåerna.

2016-03-16 Pressmeddelande: Rikshems årsredovisning för 2015 publicerad

Rikshem har presenterat årsredovisning för 2015. Årsredovisningen finns tillgänglig på Rikshems hemsida, www.rikshem.se.

2016-03-11 Pressmeddelande: förändringar i Rikshems styrelse

På årsstämma i Rikshem AB (publ) har tre nya ledamöter utsetts. Svante Johansson har valts till ny styrelseordförande och Tomas Flodén samt Mats Efraimsson har utsetts till nya ledamöter i styrelsen.

2016-03-11 Pressmeddelande: Sven-Göran Svensson utsedd till tf vd i Rikshem

I samband med att Jan-Erik Höjvall idag lämnar som vd för Rikshem har Sven-Göran Svensson utsetts till tf vd i Rikshem AB (publ). Sven-Göran Svensson är idag förvaltningschef på Rikshem och har arbetat inom bolaget sedan 2011.

2016-03-11 Pressmeddelande: Rikshems ägare utökar och förlänger sina back-up åtaganden mot bolaget

Rikshems ägare, AMF och Fjärde AP-fonden, tillhandahåller sedan tidigare back-up faciliteter i form av en lånefacilitet respektive ett teckningsåtagande avseende företagscertifikat, om sammantaget 7 mdr.

2016-03-02 Rikshems ägare av samma uppfattning om byte av vd

Rikshems styrelseordförande Mats Mared har informerats om att styrelsen i Fjärde AP-fonden delar åsikten som framförts av bolagets andra ägare AMF, att vd Jan-Erik Höjvall inte är rätt person att leda Rikshem in i framtiden.

2016-02-24 Svar på vanliga frågor om granskningen

Varför har Rikshem gjort en oberoende granskning? Under en period framfördes, inte minst medialt, en rad allvarliga påståenden mot Rikshem och bolagets ledning, därför fattade styrelsen i december beslut om att gå till botten med allt som varit. Den rapporten är nu klar.