Nyhetsarkiv

2016-08-23 Pressmeddelande: Sophia Mattsson-Linnala ny vd för Rikshem

Sophia Mattsson-Linnala, idag vd för kommunala fastighetsbolaget Huge Fastigheter AB, har utsetts till ny vd för Rikshem AB (publ). Rikshems ägare, AMF och Fjärde AP-fonden, meddelar samtidigt att man avser att utse en ny styrelse för bolaget.

2016-07-01 Pressmeddelande: Per Högdin blir projektchef för Telestaden

Per Högdin har utsetts till projektchef för Telestaden, Rikshem och Ikano Bostads gemensamma stadsutvecklingsprojekt i Farsta, Stockholm.

2016-06-30 Pressmeddelande: Rikshem förvärvar i Malmö och säljer i Nyköping

Rikshem förvärvar en fastighet i Malmö och avyttrar sex fastigheter i Nyköping i en bytesaffär med Victoria Park. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet är 272 mkr och för de fastigheter som avyttras 424 mkr.

2016-06-28 Välkommen till oss i Almedalen!

Under tre kvällar (4-6 juli) berättar kommunalråd från olika kommuner hur de ser på hållbar stadsutveckling. I anslutning till samtalen arrangerar vi kommunmingel. Kom och lyssna, ställ frågor och mingla med oss!

2016-06-23 Pressmeddelande: Aktieägartillskott på 600 mkr till Rikshem

Rikshems ägare, Fjärde AP-fonden och AMF, har genom ett aktieägartillskott tillskjutit 600 mkr till Rikshem. Aktieägartillskottet går via ägarbolaget Rikshem Intressenter AB.

2016-06-23 Pressmeddelande:Rikshem emitterar sin första obligation på den norska kapitalmarknaden

Rikshem har gjort sin första obligationsemission i norska kronor. Total emissionsvolym är 700 miljoner NOK och löptiden är på fem år. Obligationen köptes av sex stycken investerare och den kommer att noteras på NASDAQ OMX under Rikshems MTN-program.

2016-06-09 Pressmeddelande: Rikshem och Ikano Bostad utvecklar Telestaden

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar 3 000 nya bostäder i Farsta. På det kontorsområde som Telia nu lämnar kommer företagen att utveckla Telestaden, en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som närservice och arbetsplatser.

2016-06-01 Pressmeddelande: Rikshem beställer ytterligare 1 000 lägenheter från Lindbäcks Bygg

Rikshem och Lindbäcks Bygg har idag tecknat avtal om ytterligare 1 000 lägenheter som ett tillägg till de 2 000 lägenheter som det avtalades om 2014. Rikshem ska under de kommande åren bygga 5 000 lägenheter och behöver därför utöka beställningen för att möta företagets behov då man redan nu avropat 800 lägenheter från det första avtalet med Lindbäcks.

2016-04-28 Pressmeddelande: Rikshem presenterar delårsrapport för januari-mars 2016

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-mars 2016. Hyresintäkterna har ökat till 588 mkr (480), varav 3,0 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 224 mkr (109).

2016-04-14 Pressmeddelande: Rikshem och Kalmar kommun bygger Vänskapens hus

Rikshem och Kalmar kommun tog idag det första spadtaget för byggnationen av Vänskapens hus i Kalmar. Projektet innefattar ett nytt ändamålsenligt modernt vård- och omsorgsboende för både boende och personal.