Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 96768 (91%) varav aktiva*51425
Interna (boende) 10153 (9%) varav aktiva*7919
Totalt 106921 varav aktiva*59344

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.