Pressmeddelande: Rikshems ägare utökar och förlänger sina back-up åtaganden mot bolaget

Rikshems ägare, AMF och Fjärde AP-fonden, tillhandahåller sedan tidigare back-up faciliteter i form av en lånefacilitet respektive ett teckningsåtagande avseende företagscertifikat, om sammantaget 7 mdr.

Dessa avtal har nu förlängts till februari 2020 samtidigt som den totala volymen utökats till 10 mdr.

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2016 klockan 08:00.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Bruzelius, finanschef Rikshem, 010-70 99 386, jacob.bruzelius@rikshem.se