Rikshem tar första spadtag för unikt projekt i Gränby

Igår, den 26 maj, tog Rikshem sitt första spadtag för det unika projektet Skulptören i Gränby, Uppsala. Tillsammans med andra fastighetsägare skapar Rikshem en helt ny del av Gränby. 

Projektet är unikt då det tillför mycket till området i sin helhet, det ska byggas 70 hyresrätter, 292 parkeringsplatser, kommersiella lokaler på bottenvåningen och en aktivitetsyta på taket. I parkeringshuset kommer det att finnas en bilpool så att de boende i området har möjlighet att låna en bil vid behov. Aktivitetsytan på taket har tagits fram i dialog med ungdomar som bor i området.

Parkeringshuset beräknas stå klart till våren 2017 och bostäderna ska vara inflyttningsklara under hösten 2017.      

- Rikshem och Uppsala kommun har ett gott samarbete sen tidigare, där vi från vår sida har utlovat en hög byggtakt. Det kan vi påvisa det här året när vi kommer ha 800 lägenheter i produktion för att skapa en ny stadsdel här i Gränby, säger Erik Hävermark, Chef Projekt- och Fastighetsutveckling på Rikshem.

Uppsalas kommunalråd och ordförande i den lokala plan- och byggnadsnämnden Erik Pelling deltog på spadtaget och slog ett slag för Uppsalamodellen, där kommunen vill se 3000 nybyggda bostäder per år.

- Jag tror inte bara att det är fler bostäder på kortare tid som är fördelen, utan jag tror också att det här kommer bli en mycket bättre del av Uppsala. Vi får ett stadsliv i ett område med blandade upplåtelseformer där människor kommer att mötas, säger han.

Rikshem äger sedan tidigare 1200 hyresrätter i området, och projektet Skulptören kommer att utföras parallellt med det intilliggande projektet Konstnären som består av 101 bostadsrätter.

Bostäderna i projektet byggs med trästomme tillsammans med Lindbäcks Bygg, och i och med starten av Skulptören så har Rikshem nu 540 lägenheter som byggs i trä i Uppsala.