Läxhjälpen värdesätter Rikshems sociala arbete

Maria Arneng, verksamhetschef Läxhjälpen, och Reza Yazdi, hållbarhetschef och ansvarig för CSR-frågor på Rikshem.

Rikshem har, tillsammans med stiftelsen Läxhjälpen, uppnått målet om att starta upp totalt 50 platser per termin för ungdomar som behöver stöd och hjälp i skolan.

Arbetet drogs igång i början av 2015 och har successivt byggts upp på orter där behovet av läxhjälp är stort, nu senast i Södertälje, Västerås och Helsingborg.

- Att hjälpa ungdomar i våra områden är en av de viktigaste sakerna Rikshem kan göra. Man blir stolt när man ser att satsningen verkligen fungerar, att den leder till högre studieresultat hos ungdomarna och att alla studieplatser blivit tillsatta efter bara några månader, säger Reza Yazdi, hållbarhetschef och ansvarig för CSR-frågor på Rikshem.  

Rikshem kommer att fortsätta samarbeta med Läxhjälpen och ser även över möjligheten till att utöka samarbetet när vi växer och etablerar oss på nya orter i Sverige, precis som Läxhjälpen gör.

- Läxhjälpens koncept fungerar mycket bra. De har väldigt duktiga läxhjälpare och vet också hur de ska hitta ungdomarna som verkligen behöver läxhjälp, påpekar Reza Yazdi.

 

Om Läxhjälpen: Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället. Kvalificerade, arvoderade, unga högskolestudenter hjälper ungdomar med läxorna så att de höjer betygen. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag som får återrapport om hur det går för just deras elever.