Pressmeddelande: Rikshem köper från Östersundshem för 1,1 miljarder

Rikshem tar ytterligare ett stort kliv in på hyresmarknaden i norra Sverige när företaget nu köper närmare 1 700 lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Östersundshem.

Sedan den första februari är Rikshem etablerat i Östersund. Nu köper bolaget ytterligare 1 698 lägenheter i 28 fastigheter om totalt 124 000 kvadratmeter av Östersundshem. Rikshem har redan lokalkontor på orten och kommer att arbeta med egen förvaltning och bostadssociala insatser precis som på de övriga 20-talet orter företaget verkar i.

I affären ingår att Rikshem åtar sig att bygga 300 lägenheter i Östersund. Utöver dessa lägenheter ska Rikshem och Östersundshem i ett gemensamt ägt bolag tillsammans bygga ytterligare 300 lägenheter.

- Östersund har en positiv utveckling och jag är glad att kunna utöka Rikshems bestånd i staden rejält. Rikshems mission är att vara den nationella allmännyttan och vi arbetar bland annat aktivt med att ta ansvar i lokalsamhället genom sociala insatser och genom att bygga nytt för att utveckla den lokala bostadsmarknaden. Det ska vi göra även i Östersund. På så sätt bidrar vi till att utveckla regionens konkurrenskraft, säger Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem.

- Vi har arbetat med att se på vilket sätt som vi kan finansiera den dubblerade nybyggnationen av hyresrätter i Östersundshem. Jag tycker det är bra att Rikshem med denna affär visar att de tror på och vill vara med om Östersunds tillväxt. Det är bra med flera fastighetsägare som bygger hyreslägenheter i Östersund, säger AnnSofie Andersson, kommunalråd (S) i Östersunds kommun.

Slutgiltigt och formellt beslut kring försäljningen tas i Östersunds kommunfullmäktige den 17:e mars. Rikshem beräknas tillträda fastigheterna den första juli. Då har företaget på ett drygt halvår tillträtt cirka 5 000 lägenheter i norra Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem, 070-553 80 04, jan-erik.hojvall@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef Rikshem, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se