Trygghetsbostäder


Här hittar du våra trygghetsbostäder i området. Dessa lägenheter förmedlas via Helsingborg Stad,
Vård- & Omsorgsförvaltningen