Uthyrningspolicy

Anmälan/registrering

Som sökande kan du ställa dig i vår kö från det år du fyller 18 år.
Din anmälan gör du på Mina sidor, den är personlig och kan inte överlåtas.

I Storstockholm, Sigtuna/Märsta, Upplands Väsby, Helsingborg samt Malmö lägger vi ut våra lediga lägenheter på de regionala bostadsförmedlingarna Stockholms stads bostadsförmedling respektive Boplats Syd.   

 

 


 

 

För att hyra lägenhet ska du:

- Ha fyllt 18 år
- Vara skötsam
- Ha skött dina åtaganden i ditt nuvarande boende
- Vara i en sådan ekonomisk situation att du utifrån hyran för den sökta lägenheten uppfyller Konsumentverkets norm för skälig levnadsstandard för familjens storlek
- Inte ha några betalningsanmärkningar
- Ha en inkomst baserad på arbete, pension, A-kassa eller studiemedel

 
För att hyra trygghetsbostad ska du:

- Ha fyllt 70 år
- Vara skötsam
- Ha skött dina åtaganden i ditt nuvarande boende
- Vara i en sådan ekonomisk situation att du utifrån hyran för den sökta lägenheten uppfyller Konsumentverkets norm för skälig levnadsstandard i förhållande till familjens storlek
- Inte ha några betalningsanmärkningar
- Ha för avsikt att bo i bostaden

 För att hyra ungdomslägenhet ska du:


- Vara 18-25 år vid söktillfället
- Ha skött dina åtaganden i ditt nuvarande boende
- Vara i en sådan ekonomisk situation att du utifrån hyran för den sökta lägenheten
uppfyller Konsumentverkets norm för skälig levnadsstandard för familjens storlek
- Inte ha några betalningsanmärkningar
- Ha en inkomst baserad på arbete, A-kassa eller studiemedel

 

För att hyra studentlägenhet ska du:

- Ha fyllt 18 år
- Vara skötsam
- Vara heltidsstuderande på universitet, högskola eller motsvarande
- Ha för avsikt att bo i lägenheten
- Inte ha några betalningsanmärkningar
- Ha skött dina åtaganden i ditt nuvarande boende

 

 

 


För att hyra seniorlägenhet ska du:

- Ha fyllt 55 år
- Vara skötsam
- Ha skött dina åtaganden i ditt nuvarande boende
- Vara i en sådan ekonomisk situation att du utifrån hyran för den sökta lägenheten uppfyller Konsumenverkets norm för skälig levnadsstandard i förhållande till familjens storlek
- Ha en inkomst baserad på arbete, pension eller A-kassa
- Inte ha några betalningsanmärkningar
- Ha för avsikt att bo i bostaden

Riktlinjer mot trångboddhet:

Rikshem har riktlinjer mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter. Vår bedömning angående hur många som lämpligen får bo i en lägenhet är som följer:

- 1 ROK: max 3 personer

- 2 ROK: max 4 personer

- 3 ROK: max 6 personer

- 4 ROK: max 8 personer

- 5 ROK: max 10 personer 

 

Fördelning av lediga lägenheter

De lägenheter som är lediga för uthyrning publiceras på vår webbsida och fördelas efter kötid bland dem som anmält intresse för den aktuella bostaden och som i förekommande fall uppfyller kriterierna när det gäller senior- och trygghetsboende. När det gäller boende i områden som är föremål för stamrenovering kan beslut fattas om avsteg från denna fördelningsprincip för att underlätta lösning av deras boendesituation.

 


Kötid

Kötid räknas från den dag då du registrerar dig på vår webbsida. En dag innebär 1 poäng. För att behålla din plats i kön måste du uppdatera din intresseanmälan minst var sjätte månad. Detta gör du genom att logga in på mina sidor, då uppdateras din intresseanmälan per automatik. När du tecknar kontrakt för en av våra lägenheter tas din intresseanmälan bort och du blir automatiskt spärrad under 1 år och kan inte söka annan bostad hos oss under den tiden. Om du vill stå kvar i vår kö måste du registrera dig på nytt. Om du tackar JA till ett kontrakt och sedan väljer att inte fullfölja och skriva hyresavtal så blir du spärrad i kön under 1 år och dina köpoäng nollställs. Du kan tacka NEJ till max 4 st erbjudanden om lägenhet för att inte bli spärrad i kön under 6 månader.

 


Korttidskontrakt

I flera av våra bostadsområden planeras för omfattande ombyggnationer, bl.a. stamrenoveringar. Lediga lägenheter på de orter med sådana områdena kommer därför att hyras ut med korttidskontrakt. Avtalet löper en månad i taget med en kalendermånads uppsägningstid. Med ett korttidskontrakt får du inget besittningsskydd utan kan tvingas flytta efter uppsägning med en kalendermånads uppsägningstid. Avtal gällande avstående från besittningsskydd ska undertecknas vid avtalsskrivandet och godkännas av hyresnämnden. Lägenheterna hyrs ut i befintligt skick och enbart nödvändiga reparationer utförs. Du kan inte göra tillval på dessa bostäder. Lägenheter med korttidsavtal hyrs ut till den ordinarie kön. Om du tecknar ett korttidskontrakt så kvarstår du i den ordinarie kön.