Nyhetsarkiv

2017-01-12 Pressmeddelande: Rikshem bygger norra Sveriges högst trähus i Umeå

Rikshem inleder nu byggnationen av det som ska bli 142 nya lägenheter på Mariehem, Umeå. Fördelat på tre hus byggs 110 hyresrätter och 32 bostadsrätter. Ett av husen blir åtta våningar högt och därmed norra Sveriges högsta trähus. Dessutom blir fastigheterna Green Building certifierade.

2017-01-01 Pressmeddelande: Rikshem förvärvar stort i Umeå

Rikshem AB (publ) har tecknat avtal om förvärv av 800 lägenheter i Umeå. Säljare är Lerstenen Invest, Areim Fastigheter 3 samt av Blackstone förvaltade fastighetsfonder.

2016-12-22 Pressmeddelande: Rikshem höjer rambelopp för MTN-program

Rikshem har publicerat ett uppdaterat MTN-prospekt som återfinns på www.rikshem.se. Rikshem har i prospektet ökat rambeloppet för sitt MTN-program från 15 till 20 mdkr.

2016-12-13 Pressmeddelande: Rikshem rekryterar doktor i fastighetsvetenskap från KTH

Rikshem rekryterar Carl Caesar, doktor vid institutionen för Fastigheter och byggande (KTH), till en tjänst som fastighetsutvecklare.

2016-12-13 Pressmeddelande: Rikshem rekryterar arkitekt

Rikshem har anställt Lovisa Gustavsson som fastighetsutvecklare. Hennes första dag blir den 9 januari 2017.

2016-12-13 Pressmeddelande: Rikshem säljer byggrätter i Helsingborg

Rikshem har under längre tid planerat för att bygga fler bostäder på Fredriksdal, Helsingborg. Nu säljer bolaget byggrätterna till K-fastigheter som kommer att bygga cirka 185 lägenheter i området. Samtidigt tittar Rikshem vidare på fler möjligheter till nya bostäder på Fredriksdal.

2016-12-01 Pressmeddelande: Rikshems första nyproduktion i Kalmar färdigställd

Idag står Rikshems första nyproducerade hyresrättsfastighet på Bergagården i Kalmar klar. Fastigheten är också Rikshems första nyproduktion av bostäder i Kalmar. Totalt ska 240 lägenheter byggas i projektet.

2016-12-01 Pressmeddelande: Rikshem bygger mest i trä

Rikshem är det bostadsbolag i Sverige som bygger flest lägenheter i trä. Det visar en undersökning från Byggfakta som tittat på 800 nybyggnadsprojekt med byggstart från och med 2014.

2016-11-09 Pressmeddelande: Rikshem presenterar delårsrapport för januari-september 2016

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-september 2016. Hyresintäkterna har ökat till 1 838 mkr (1 488). För jämförbara fastigheter steg hyresintäkterna med 4,1 (2,2) procent. Resultat efter skatt uppgick till 1 393 mkr (729).

2016-10-17 Pressmeddelande: Rikshem säljer LSS-fastigheter i Stockholms län

Rikshem AB (publ) har tecknat avtal med Högkullen Omsorgsfastigheter AB om försäljning av 20 LSS-fastigheter i Stockholms län.