Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Bostadsbristen är inte ett problem

Den skapar flera problem. Bostadsbristen stänger dörrar, motverkar integration och krossar drömmar. Som ett av Sveriges största privata fastighetsbolag vill vi hjälpa fler människor att hitta bra boende. Nu har vi gjort det i Almedalen. Därmed fick tre organisationer möjlighet att lyfta viktiga frågor under Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan upplät vi vårt boende i Visby till tre organisationer och eldsjälar som har mycket att säga men mindre möjligheter att synas och höras. Vi kallar det Dagens Hyresgäst. Med boendet löst kunde organisationerna Kompis Sverige, Ta sats och Norrköping Tillsammans vara på plats i Almedalen och bidra till det demokratiska samtalet.

Organisationerna bidrog med intressanta insikter kring integration och unga. Vi fick bland annat konkreta bevis för hur engagemang för ungdomar kan skapa en positiv samhällsekonomisk utveckling.

Så kan nattfotboll skapa ett bättre område!

I stadsdelen Hageby i Norrköping har nattfotboll, till en kostnad om 350 000 kronor, skapat en samhällsbesparing om över 28 miljoner kronor. Beräkningarna har gjorts utifrån kostnadsminskningar till följd av bland annat förbättrad hälsa, minskad kriminalitet och ökad integration. Området Hageby har också under senaste året lyckats ta sig bort från polisens lista över Sveriges mest utsatta områden.

Norrköping Tillsammans: Armando Ibrakovic, Projektledare & Sargon Akcan, Grundare

Möten mellan grannar är vägen till bättre integration & tryggare bostadsområden!

Under seminarierna fick vi också höra hur arbete med integration samtidigt kan motverka ensamhet som är ett växande problem i Sverige. I områden som präglas av hög mångfald är viljan stor att lära känna människor med en annan bakgrund än den egna. Samtidigt känner sig allt fler människor i Sverige ensamma. Kompis Sverige berättar att 60-70 procent av de som kompismatchas genom deras program har blivit kompisar på riktigt och kommer att fortsätta att träffas även efter programmet.

Kompis Sverige: Natassia Fry, Grundare & Johan Bäckström, Verksamhetschef

Samarbeten som krävs för att lyckas med integration på riktigt!

Den ideella föreningen Ta sats delade med sig av sina lärdomar kring framgångsrika integrationsprojekt i samverkan mellan det offentliga och civilsamhället. Projekten har inte bara givit människor ökade möjligheter att etablera sig i Sverige genom genom utbildning, jobb och praktik, utan har också resulterat att flera nya företag har startats.

Dagens Hyresgäst, Ta Sats, Almedalen 2019

Ta Sats: Stene Boldt, Styrelseordförande & Suzana Axeheim, Projektledare

 

Stort tack till våra hyresgäster för alla spännande diskussioner under veckan!

För mer information om seminarierna och kontakt med talarna är du välkommen att kontakta Frida på Rikshem: frida.lowengren@rikshem.se.

 

Hitta till oss i Almedalen

Visby Logi ligger på S:t Hansgatan 31, mitt i Visbys innerstad, bara 100 meter från Stora torget.

I närheten

Företagsfakta

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter.

Läs mer om Rikshem

Våra fastigheter

Vi äger fastigheter i hela Sverige, från norr till syd. I december 2019 uppgick fastighetsvärdet till 49,3 miljarder kronor.

Våra fastigheter