Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Vi kör på el - med framtiden i tankarna

Sedan ett år tillbaka byter vi ut våra servicebilar till elbilar, vi har i dagsläget ca 60 stycken servicebilar på olika orter i landet. I veckan levererades sex stycken nya elbilar till kontoret i Norrköping.

Rikshems fastighetstekniker, som arbetar ute i våra bostadsområden, får nu successivt nya bilar som både är tystare och miljövänligare. Målet är att byta ut samtliga servicebilar till elbilar.

Elbilarna är en del av vårt arbete för att minimera klimatpåverkan. Vi strävar dagligen efter att göra hållbara materialval, minska energianvändningen samt möjliggöra för våra intressenter att leva hållbart.

Vi tänker hållbart

Vi på Rikshem kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang och ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta.

För oss är hållbarhetsarbete en bra affär

Våra fastigheter

Vi äger fastigheter i hela Sverige, från norr till syd. Den sista september 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 54,8 miljarder kronor.

Våra fastigheter