Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Frågor och svar om övergången till Bostad Luleå

När kan jag se min kötid hos Bostad Luleå?
Om du tackat ja till överlämnande av dina uppgifter under Mina sidor och registrerat dig hos Bostad Luleå kommer vi att föra över dina personuppgifter. Från den 1 februari kan du hämta din kötid hos Bostad Luleå.

Vad innebär det för mig att Rikshems bostadskö för studentbostäder uppgår i Bostad Luleå? 
Det innebär att från och med februari 2019 förmedlas Rikshems studentbostäder i Luleå enbart via Bostad Luleå. För dig som sökande innebär det att du har möjlighet att söka lägenheter från flera hyresvärdar i Luleå med din kötid från Rikshems bostadskö förutsatt att du flyttar över din kötid från Rikshem till Bostad Luleå. 

När kan jag börja söka bostäder?  
Din kötid från Rikshems bostadskö förs över till Bostad Luleå efter sista dag för registrering den 15 januari 2019. Från den 1 februari kan du gå in på Bostad Luleå för att hämta din kötid och kontrollera så att allt ser rätt ut. Samtidigt som din kötid blivit uppdaterad startar förmedlingen av Rikshems bostäder och du kan då söka de lediga bostäderna med den kötid som du har tagit med dig. 

Hur många köpoäng får jag tillgodoräkna mig? 
I Rikshems bostadskö får du en poäng per dag du står som sökande i vår bostadskö. Som boende hos oss i Rikshem har du även möjlighet att tillgodoräkna dig din boendetid. Boendetid är den tid som du bott i din bostad, det vill säga den tid som ditt aktuella hyreskontrakt har gällt. Du får ett poäng per boendedag.   

Hur kan jag tillgodoräkna mig min boendetid som kötid om jag inte står i Rikshems bostadskö?
Om du hyr en studentbostad hos Rikshem och inte redan står i bostadskön behöver du registrera dig som sökande. 

Registrera dig på Mina sidor med hjälp av ditt personnummer och objektsnummer. Objektsnumret hittar du på din hyresavi eller på ditt hyresavtal. Gå in under Mina intresseanmälningar och Intresseanmälan studentbostad. Välj ort Luleå, område Porsön och kryssa i rutan för samtycke om överlämnande av personuppgifter till Bostad Luleå. Glöm inte att du även måste registrera dig hos Bostad Luleå och betala årsavgiften senast den 15 januari 2019. 

Vad behöver jag som står i Rikshems bostadskö göra? 
Du som står i Rikshems bostadskö behöver senast den 15 januari 2019: 

  1. Logga in på Mina sidor på Rikshem.se och ge ditt samtycke till att vi lämnar över dina uppgifter till Bostad Luleå. Samtyckesregistreringen hittar du under "Mina intresseanmälningar", för studentlägenhet. 
  1. Registrera dig hos Bostad Luleå  och betala årsavgiften.  

Har du inte samtyckt och registrerat dig senast 15 januari 2019 kan du inte tillgodogöra dig din kötid. 

Vad händer om jag inte gör något alls? 
Har du inte registrerat dig senast den 15 januari 2019 kan du inte tillgodoräkna dig din kötid från Rikshems bostadskö. Det är därför viktigt att du registrerar dig i tid. Om du inte registrerar dig på Bostad Luleå kommer du inte ha möjlighet att söka Rikshems studentlägenheter i Luleå efter övergången i februari 2019. 
 
Rikshem kommer fortfarande att ha kvar bostadskön för vanliga lägenheter och vi tar därför inte bort din registrering hos oss. Vill du själv avsluta din registrering så gör du det under Mina sidor på rikshem.se. Observera att du måste stå kvar i Rikshems kö fram till den 15 januari om du vill tillgodoräkna dig din kötid i Bostad Luleås bostadskö. 
 
Hur förmedlas lägenheterna? 
Från den 1 februari 2019 förmedlas Rikshems studentlägenheter efter den kötid du har i Bostad Luleås kö. När du hittar en studentbostad som du vill ha behöver du först logga in för att kunna anmäla intresse för den. Din anmälan sorteras sedan i turordning efter din kötid. Det är din placering i kön som avgör om du går vidare till nästa steg. 
 
Du kan högst ha tre samtidiga intresseanmälningar för bostäder som är under annonsering. Du kan själv ta bort din intresseanmälan under hela processen, så länge du inte är först i kön eller har tackat ja till bostaden.  
 
Läs gärna mer om förmedlingsprocessen på Bostad Luleås hemsida. 

Vad kommer hända med de uthyrningsregler som Rikshem har? 
Uthyrningsreglerna för våra studentbostäder kommer fortfarande att gälla med undantag för regler kring bostadskö och köpoäng då lägenheterna förmedlas via Bostad Luleå from 1 februari. Läs mer om vår Uthyrningspolicy på vår hemsida: www.rikshem.se/bo-hos-oss/uthyrningspolicy/  

Hur gör jag för att ställa mig i Bostad Luleås bostadskö? 
Du registrerar dig på bostadlulea.se, efter registrering skickas en avi till dig på den årliga köavgiften som är 250 kr.  

Hur kommer jag att få information om lediga lägenheter om bostad framöver? 
Du behöver själv bevaka utbudet av lediga studentbostäder som publiceras på Bostad Luleås webbplats. På Min sida hos Bostad Luleå kan du registrera en bevakning och får då ett e-postutskick, max en gång per dag, när en bostad annonseras på webben som motsvarar dina val. 

Hur gör jag om jag vill hyra parkering, garage eller förråd? 
Förmedling av lediga parkeringar, garage och förråd kommer fortfarande att ske via Rikshems kö. Registrering i kön och intresseanmälan av lediga objekt sker via Rikshems webbplats, www.rikshem.se 

Hur kan jag se om mitt samtycke är registrerat?
Du kan se samtyckesregistreringen under "Mina intresseanmälningar", för  studentlägenhet. Där kan du ändra ditt svar fram till den 15 januari 2019.

Jag har svarat på samtyckestexten på Mina sidor men vill ändra mig? 
Fram till den 15 januari har du möjlighet att ändra din samtyckesregistrering under Mina intresseanmälningar på Mina sidor. Den 15 januari är sista dagen för registrering, därefter för vi över kötiden för de som samtyckt. Om du inte registrerat något val innan den 15 januari kommer det att tolkas som ett ”Nej”.

Vad händer med mina köpoäng om jag redan står i Bostad Luleås kö?
Om du redan nu står i Bostad Luleås kö och samtycker till överföring av dina personuppgifter kommer förmedlingen stämma av vilken av dina kötider som är den längsta och det är denna kötid som du sedan kan söka bostäder med. Du kan endast ha en användare hos Bostad Luleå och betala en årsavgift.

Kan jag räkna samman mina köpoäng hos Bostad Luleå med mina köpoäng hos Rikshem?
Nej, det går inte att räkna samman dina köpoäng hos Bostad Luleå med de du har hos Rikshem. Det är den längsta kötiden från den ena av köerna som du sedan kan söka lägenheter med när Rikshem överför dina personuppgifter den 15 januari.