Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Information om skyddsrum

Det är mycket som händer i vår omvärld just nu och vi på Rikshem får en del frågor om skyddsrum. Vi har därför sammanställt information om vad som gäller för skyddsrum i Sverige.

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. I Sverige finns ca 65.000 skyddsrum med plats för ca 7 miljoner människor.

Var finns skyddsrummen?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvariga för tillsynen av skyddsrum i Sverige. På deras hemsida MSB:s Skyddsrumskarta kan du enkelt se vart närmaste skyddsrum finns.

Många skyddsrum finns i vanliga bostadshus. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. 

Vad finns i skyddsrummet?

När ett skyddsrum öppnas för att kunna användas ska det finnas vattenkärl, och torrtoaletter som avskärmas med hjälp av träväggar eller skynken. Utöver det finns det en ventilationsanläggning som kan drivas med hjälp av el eller manuellt med vev. Mat och exempelvis hygienprodukter finns inte i skyddsrummen.

Skyddsrummen är till för alla

Skyddsrummen är en allmän plats och till för alla i händelse av kris. Du tillhör inte något visst skyddsrum utan du går helt enkelt till det som ligger närmast

Inga taggar eller nycklar kommer att behövas för att komma åt skyddsrummen. 

Hitta närmaste skyddsrum på MSB.se

Karta över alla Sveriges skyddsrum