Hållbart resande i Gränby

Rikshem vill utveckla området kring författargatorna i Gränby för att det ska bli lättare att gå, cykla och åka med buss. Vi gav dig som boende i Gränby möjlighet att berätta vad du tycker fungerar bra och vad som kan blir bättre.

Undersökningen om rörelse och hållbart resande i Gränby pågick under juni-augusti 2021 och vi har fått in många svar och kommentarer. Via länken nedan kan du se vad andra svarat (dock inte vem som svarat då alla svar är anonyma).

Klicka för att se svar och karta i enkäten

Karta Gränby Enkät (1)
Områdesavgränsning för webbenkät.

Sammanfattning av enkätsvar och observation

Undersökningen visade att det finns stora möjligheter att, på ett hållbart sätt, röra sig inom området samt att resa till och från området. Gränby har ett bra läge i Uppsala med gång- och cykelavstånd till centrum och det finns god tillgång till kollektivtrafik.

I undersökningen framkom det att det finns en stor efterfrågan på trygga och säkra cykelparkeringar, en förbättrad cykelinfrastruktur och gångvänliga miljöer. Det finns också önskemål om att öka tryggheten kring bilparkeringar och garage i området. 

Det fortsatta arbetet

I vårt fortsatta arbete med utveckling och planering av åtgärder i området kommer vi att använda oss av resultatet från undersökningen. Det är av mycket stort värde för oss att få reda på hur området upplevs och vilka synpunkter som finns, tack för ditt deltagande i vår enkät!

Under det fortsatta arbetet kommer vi att tillsammans med våra entreprenörer att röra oss i området för att planera inför kommande aktiviteter. Har du frågor om undersökningen eller aktiviteter så är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret på vår webbplats, se Kontakta oss nedan, eller via telefon på 010-70 99 200.

Kontakta ditt ortskontor

Här hittar du kontaktuppgifterna till ditt närmaste Rikshem kontor. Titta gärna igenom våra vanliga frågor och svar innan du kontaktar oss för att se om vi redan svarat på din fråga.

Kontakta ditt ortskontor

Gränby

Gränby är ett lummigt, grönt och barnvänligt område cirka tre kilometer nordost om Uppsala centrum. Gränbystaden fortsätter att växa med nya bostadshus och området utvecklas för att bli Uppsalas andra stadskärna.

Läs mer om våra bostäder i Gränby