Så driver vi hållbarhetsfrågor i branschen

Reza Yazdi är energi- och hållbarhetsansvarig här på Rikshem och medverkar 20 september i branschforumet Business Arena och seminariet Integrerad hållbarhet. Vårt deltagande i seminarier ger oss ett tillfälle att påverka och driva branschen framåt inom det viktiga hållbarhetsarbetet. 

Vi på Rikshem arbetar med hållbarhet utifrån aspekterna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Ett långsiktigt hållbarhetsarbete handlar för oss om mer än bara energiförbrukning och miljöfrågor. Det handlar även om hur vi bygger vårt samhälle för framtiden, om att utveckla trygga boendemiljöer och hur vi som företag kan bidra till samhället i stort. Sommaren 2017 kunde vi exempelvis erbjuda nästan 160 ungdomar sommarjobb i våra områden vilket ger unga möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och skapar ett större engagemang för de områden där våra hyresgäster bor och lever. Sådant tycker vi är viktigt!

En annan del av vårt hållbarhetsarbete är också att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för vår verksamhet. Rikshems transaktionschef Karl Vahlund deltar på Business Arena under seminariet Hur påverkas värdena av inflation?

Vi ser fram emot att kunna lyfta många viktiga och spännande frågor under Business Arena 2017.