Trygghetsarbete pågår

Vi på Rikshem arbetar aktivt för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden.

Under hösten 2019 genomförde vi undersökningen Trygghetskollen på flera av våra orter. Med hjälp av GPS-knappar markerade framför allt våra hyresgäster, men även andra boende på orterna, platser som de upplevde som otrygga.

Undersökningen visade bland annat att mörker och öde områden var de främsta orsakerna till upplevd otrygghet. Mer belysning och fler människor i rörelse var trygghetsökande insatser som efterfrågades. Framförallt var det parker och centrumområden som upplevdes otrygga.

Utifrån vad som kom fram i Trygghetskollen har vi gjort olika insatser för att öka tryggheten och förbättra våra hyresgästers närområden. Det handlar om allt från ny belysning och att ta bort buskage till att sätta upp ett utegym för att öka flödet av människor i närområdet. Vi har även delat med oss av information från undersökningen till kommuner, polisen och andra bostadsbolag för att fler ska kunna göra trygghetsskapande insatser baserat på informationen från Trygghetskollen.

Trygghetsarbete pågår Umeå

Efter Trygghetskollen i Umeå har vi gjort flera åtgärder för att öka tryggheten.

Läs mer om trygghetsarbetet i Umeå

Trygghetsarbete pågår Östersund

Efter Trygghetskollen i Östersund har vi gjort flera åtgärder för att öka tryggheten.

Läs mer om trygghetsarbetet i Östersund

Trygghetskollen – tillsammans skapar vi tryggare områden

I undersökningen Trygghetskollen tog vi hjälp av våra hyresgäster och boende på sju orter för att förbättra deras närområden.

Läs mer om Trygghetskollen

Omtanke om våra hyresgäster

Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället. Även små insatser i det dagliga kan ge långsiktiga förtjänster.

Omtanke om våra hyresgäster