Trygghetsarbete pågår

Under hösten 2019 genomförde Rikshem undersökningen Trygghetskollen i bland annat Umeå. Med hjälp av GPS-knappar markerade framför allt våra hyresgäster, men även andra Umeåbor, platser som de upplevde som otrygga.

Undersökningen visade bland annat att mer belysning och fler människor i rörelse var trygghetsökande insatser som efterfrågades.

Rikshem arbetar kontinuerligt för att skapa trygga områden, bland annat genom trygghetsanalyser av våra områden. Efter Trygghetskollen i Umeå har vi gjort flera åtgärder för att öka tryggheten, nedan hittar du ett antal exempel:

  • Vi har presenterat rapporten och resultatet för Umeå kommun, andra bostadsbolag på orten samt polismyndigheten för att dela med oss av information för att även platser där Rikshem inte verkar ska kunna bli säkrare och tryggare.
  • Belysningen har förbättrats i allmänna utrymmen utomhus och inomhus vid fastigheter på Sandbacka.
  • Även på Mariehem har vi förbättrat belysningen i allmänna utrymmen utomhus och inomhus.
  • Ytor som kunde upplevas otrygga vid hus har setts över och rensats upp, till exempel har buskage tagits bort/beskurits.
  • Vid husen på Mariehem har vi placerat ut bilhinder för att förhindra bilister att kunna gena mellan fastigheterna.
  • Vi har också sett över fastigheters portsystem och planerar för utbyte för att minska risken för inbrott och skadegörelse
  • Och flera av våra hus har fått ändrade låstider på portar efter önskemål från boende.

Nu fortsätter arbetet, både i det stora och lilla. I planerna ligger bland annat att fortsätta förbättra belysningen i flera av våra områden i Umeå.

Tillsammans gör vi Umeå tryggare!

Trygghetskollen – tillsammans skapar vi tryggare områden

Vi på Rikshem arbetar aktivt för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. I undersökningen Trygghetskollen tog vi hjälp av våra hyresgäster och boende på sju orter för att förbättra deras närområden.

Läs mer om Trygghetskollen

Trygghetskollen - rapport och resultat för Umeå

Under tre veckor har umebor med hjälp av GPS-knappar markerat platser som känns otrygga som del i Rikshems projekt Trygghetskollen.

Resultaten och rapport