Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Trygghetskollen – tillsammans skapar vi tryggare områden

Vi på Rikshem arbetar aktivt för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. I undersökningen Trygghetskollen tog vi hjälp av våra hyresgäster och boende på sju orter för att förbättra deras närområden.

Trygghetskollen genomfördes bland vuxna, huvudsakligen Rikshems hyresgäster, bosatta i Helsingborg, Kalmar, Luleå, Norrköping, Umeå, Västerås och Östersund. Syftet var att kartlägga platser som upplevs som otrygga för att mer effektivt kunna genomföra trygghetshöjande insatser.

Mörker och öde områden är främsta orsakerna till upplevd otrygghet i sju svenska städer.

Undersökning i två delar

Undersökningen har bestått av två delar. Under perioden 30 september till 20 oktober hade närmare 1 200 personer fått möjlighet att markera platser där de upplever otrygghet. Genom att trycka på en GPS-knapp kopplad till en app i mobilen markerades platser på en karta som sedan sammanställts till en rapport. Uppgifterna kommer vi att använda för att analysera vad vi kan förändra för att öka tryggheten - antingen själva eller i samarbete med lokala aktörer som kommun, polis, lokala fastighetsägare eller organisationer.

Urvalet bestod primärt av personer som är hyresgäster hos Rikshem, men personer bjöds även in att deltaga via en annonskampanj. Den höga delen deltagande hyresgäster från Rikshem medför att platser där de bor är överrepresenterade.

Under perioden 9-30 oktober skickades en kompletterande enkät ut med frågor om orsaker till knapptrycken till samtliga deltagare i undersökningens första del, av vilka 365 valde att fullgöra enkäten. Enkäten genomfördes via webbenkäter distribuerade via e-post.

Platser som upplevs som otrygga

Sammantaget för alla orter var de typer av platser som upplevdes som mest otrygga parker (74%), följt av centrumområden (57%) och busshållplatser (51%).

Platser som upplevs otrygga nationellt

På frågan om anledningen till varför testdeltagarna tryckt på knappen vid olika tillfällen, är de vanligaste orsakerna att platserna präglas av mörker/dålig belysning (70%), är öde eller att den som trycker på knappen varit ensam (38%) eller att trafikproblem förekommer (28%).

Orsaker till upplevd otrygghet nationellt

Trygghetskollen nationell rapport

Här kan du ladda ner och läsa den nationella rapporten i sin helhet.

Nationell rapport

Läs mer om resultaten för varje ort via länkarna nedan

Trygghetskollen Helsingborg

Resultaten och rapporten från Trygghetskollen.

Helsingborg

Trygghetskollen Kalmar

Resultaten och rapporten från Trygghetskollen.

Kalmar

Trygghetskollen Luleå

Resultaten och rapporten från Trygghetskollen.

Luleå

Trygghetskollen Norrköping

Resultaten och rapporten från Trygghetskollen.

Norrköping

Trygghetskollen Umeå

Resultaten och rapporten från Trygghetskollen.

Umeå

Trygghetskollen Västerås

Resultaten och rapporten från Trygghetskollen.

Västerås

Trygghetskollen Östersund

Resultaten och rapporten från Trygghetskollen.

Östersund