Trygghetskollen Helsingborg

Under tre veckor har Helsingborgare med hjälp av GPS-knappar markerat platser som känns otrygga som del i Rikshems projekt Trygghetskollen. När projektet nu är avslutat står det klart att de trygghetsökande insatser som främst efterfrågas är bättre belysning och närvaro av säkerhetspersonal, såsom väktare och polis.

Trygghetskollen har främst genomförts av Rikshems hyresgäster och av naturliga skäl är därför knapptryckningarna i högre grad lokaliserade till de områden där Rikshem har fastigheter, då det är i dessa närområden som hyresgästerna dagligen rör sig.

Vilka platser upplevs otrygga i Helsingborg?

Bland de typer av platser som upplevs som mest otrygga finns parker (79 %), följt av busshållplatser (52 %) och centrumområden (52 %). Av de tillfrågade upplever 52 % otrygghet i området där de bor.

Otrygga platser

1/5 Områden i Helsingborg som markerats som otrygga med hjälp av knapptryckningar. De områden som är röda har fått flest markeringar
2/5 Helsingborgs centrum fick tillsammans med Södra 20% av markeringarna i Helsingborg
3/5 Södra fick tillsammans med centrum 20% av markeringarna i Helsingborg
4/5 Fredriksdal fick 36% av markeringarna i Helsingborg
5/5 Elineberg i fick 13% av markeringarna i Helsingborg

Varför upplevs dessa platser som otrygga?

De vanligaste orsakerna är att platserna präglas av mörker/dålig belysning (64 %), är öde eller att den som trycker på knappen varit ensam (36 %) eller att personer som stör eller föranleder oro förekommer (32 %).

Orsaker till upplevd otrygghet i Helsingborg

Så kan tryggheten förbättras i Helsingborg

Som förslag på hur problemen kan åtgärdas önskar deltagarna bättre belysning (73 %) och närvaro av säkerhetspersonal, såsom väktare och polis (55 %).

Så kan tryggheten förbättras i Helsingborg

Rapport Trygghetskollen Helsingborg

Här kan du ladda ner och läsa rapporten i sin helhet.

Helsingborgs rapport (1)