Trygghetskollen Kalmar

Under tre veckor har Kalmarbor med hjälp av GPS-knappar markerat platser som känns otrygga som del i Rikshems projekt Trygghetskollen. När projektet nu är avslutat står det klart att de trygghetsökande insatser som främst efterfrågas är närvaro av säkerhetspersonal, såsom väktare och polis samt bättre belysning.

Trygghetskollen har främst genomförts av Rikshems hyresgäster och av naturliga skäl är därför knapptryckningarna i högre grad lokaliserade till de områden där Rikshem har fastigheter, då det är i dessa närområden som hyresgästerna dagligen rör sig.

Vilka platser upplevs otrygga i Kalmar?

Bland de typer av platser som upplevs som mest otrygga finns parker (76 %), följt av centrumområden (65 %) och busshållplatser (53 %). Av de tillfrågade upplever 24 procent otrygghet i området där de bor.

Platser som upplevs otrygga i Kalmar

1/4 Områden i Kalmar som markerats som otrygga med hjälp av knapptryckningar. De områden som är röda har fått flest markeringar.
2/4 Djurängen fick 10% av markeringarna i Kalmar
3/4 Norrliden fick 34% av markeringarna i Kalmar
4/4 Kalmar Centrum fick 23% av markeringarna i Kalmar

Varför upplevs dessa platser som otrygga?

De vanligaste orsakerna är att platserna präglas av mörker/dålig belysning (67 %), är öde eller att den som trycker på knappen varit ensam (33 %) eller att trafikproblem förekommer (30 %).

Orsaker till upplevd otrygghet i Kalmar

Så kan tryggheten förbättras i Kalmar

Som förslag på hur problemen kan åtgärdas önskar deltagarna närvaro av säkerhetspersonal, såsom väktare och polis (76 %) samt bättre belysning (71 %).

Så kan tryggheten förbättras i Kalmar

Rapport Trygghetskollen Kalmar

Här kan du ladda ner och läsa rapporten i sin helhet.

Kalmars rapport