Trygghetskollen Norrköping

Under tre veckor har Norrköpingsbor med hjälp av GPS-knappar markerat platser som känns otrygga som del i Rikshems projekt Trygghetskollen. När projektet nu är avslutat står det klart att de trygghetsökande insatser som främst efterfrågas är bättre belysning och närvaro av säkerhetspersonal, som väktare och polis.

Trygghetskollen har främst genomförts av Rikshems hyresgäster och av naturliga skäl är därför knapptryckningarna i högre grad lokaliserade till de områden där Rikshem har fastigheter, då det är i dessa närområden som hyresgästerna dagligen rör sig.

Bland de typer av platser som upplevs som mest otrygga finns parker (67 %), följt av centrumområden (52 %) och området runt den egna bostaden (48 %). Av de tillfrågade upplever 35 % otrygghet i området där de bor.

Otrygga platser i Norrköping

1/4 Områden i Norrköping som markerats som otrygga med hjälp av knapptryckningar. De områden som är röda har fått flest markeringar.
2/4 Hageby fick 14% av markeringarna i Norrköping
3/4 Vidablick fick 6% av markeringarna i Norrköping
4/4 Gamlastaden 55% av markeringarna i Norrköping

Varför upplevs dessa platser som otrygga?

De vanligaste orsakerna är att platserna präglas av mörker/dålig belysning (70 %), trafikproblem (41 %) eller personer som stör eller föranleder oro (33 %).

Orsaker till upplevd otrygghet i Norrköping

Så kan tryggheten förbättras i Norrköping

Som förslag på hur problemen kan åtgärdas önskar deltagarna bättre belysning (74 %) och närvaro av säkerhetspersonal, såsom väktare och polis (70 %).

Så kan tryggheten förbättras i Norrköping

Rapport Trygghetskollen Norrköping

Här kan du ladda ner och läsa rapporten i sin helhet.

Norrköpings rapport