Trygghetskollen Östersund

Under tre veckor har Östersundsbor, främst hyresgäster hos Rikshem, med hjälp av GPS-knappar markerat platser som känns otrygga som del i Rikshems projekt Trygghetskollen. När projektet nu är avslutat står det klart att de trygghetsökande insatser som främst efterfrågas är bättre belysning och fler människor i rörelse.

Trygghetskollen har främst genomförts av Rikshems hyresgäster och av naturliga skäl är därför knapptryckningarna i högre grad lokaliserade till de områden där Rikshem har fastigheter, då det är i dessa närområden som hyresgästerna dagligen rör sig.

Bland de typer av platser som upplevs som mest otrygga finns parker (73 %) och centrumområden (73 %), följt av busshållplatser (67 %). Av de tillfrågade upplever 27 % otrygghet i området där de bor.

Platser som upplevs otrygga i Östersund

1/4 Områden i Östersund som markerats som otrygga med hjälp av knapptryckningar. De områden som är röda har fått flest markeringar.
2/4 Östersunds centrum fick 16% av markeringarna i Östersund
3/4 Odenslund fick 13% av markeringarna i Östersund
4/4 Torvalla centrum fick 42% av markeringarna i Östersund

 

Varför upplevs dessa platser som otrygga?

De vanligaste orsakerna är att platserna präglas av mörker/dålig belysning (73%), är öde eller att den som tryckt på knappen varit ensam (46%) eller att alkohol- eller drogpåverkade personer förekommer utomhus (34%).

Orsaker till upplevd otrygghet i Östersund

Så kan tryggheten förbättras i Östersund

Som förslag på hur problemen kan åtgärdas önskar deltagarna bättre belysning (93%) och fler människor i rörelse (43%).

Så kan tryggheten i Östersund förbättras

Rapport Trygghetskollen Östersund

Här kan du ladda ner och läsa rapporten i sin helhet.

Östersunds rapport