Trygghetskollen Umeå

Under tre veckor har umebor med hjälp av GPS-knappar markerat platser som känns otrygga som del i Rikshems projekt Trygghetskollen. När projektet nu är avslutat står det klart att de trygghetsökande insatser som främst efterfrågas är bättre belysning och fler människor i rörelse.

Trygghetskollen har främst genomförts av Rikshems hyresgäster och av naturliga skäl är därför knapptryckningarna i högre grad lokaliserade till de områden där Rikshem har fastigheter, då det är i dessa närområden som hyresgästerna dagligen rör sig.

Bland de typer av platser som upplevs som mest otrygga finns parker (78 %), följt av centrumområden (56 %) och busshållplatser (41 %). Av de tillfrågade upplever 13 % otrygghet i området där de bor.

Platser som upplevs otrygga i Umeå

1/4 Områden i Umeå som markerats som otrygga med hjälp av knapptryckningar. De områden som är röda har fått flest markeringar.
2/4 Umeå centrum fick 22% av markeringarna i Umeå
3/4 Ålidhöjd fick 20% av markeringarna i Umeå
4/4 Mariehem fick 20% av markeringarna i Umeå

 

Varför upplevs dessa platser som otrygga?

De vanligaste orsakerna är att platserna präglas av mörker/dålig belysning (79 %), är öde eller att den som trycker på knappen varit ensam (41 %) eller att personer som stör eller föranleder oro förekommer (29 %).

Orsaker till upplevd otrygghet i Umeå

Så kan tryggheten förbättras i Umeå

Som förslag på hur problemen kan åtgärdas önskar deltagarna bättre belysning (93 %) och fler människor i rörelse (48 %).

Så kan tryggheten förbättras i Umeå

Rapport Trygghetskollen Umeå

Här kan du ladda ner och läsa rapporten i sin helhet.

Umeås rapport (1)