Trygghetskollen Västerås

Under tre veckor har Västeråsbor med hjälp av GPS-knappar markerat platser som känns otrygga som del i Rikshems projekt Trygghetskollen. När projektet nu är avslutat står det klart att de trygghetsökande insatser som främst efterfrågas är bättre belysning och närvaro av säkerhetspersonal, såsom väktare och polis.

Trygghetskollen har främst genomförts av Rikshems hyresgäster och av naturliga skäl är därför knapptryckningarna i högre grad lokaliserade till de områden där Rikshem har fastigheter, då det är i dessa närområden som hyresgästerna dagligen rör sig.

Bland de typer av platser som upplevs som mest otrygga finns parker (83 %), följt av centrumområden (58 %) och området runt den egna bostaden (58 %). Av de tillfrågade upplever 18 % otrygghet i området där de bor.

Otrygga platser i Västerås

1/4 Områden i Västerås som markerats som otrygga med hjälp av knapptryckningar. De områden som är röda har fått flest markeringar.
2/4 Västerås centrum fick 23% av markeringarna i Västerås
3/4 Lillåudden/Öster Mälarstrand fick 23% av markeringarna i Västerås
4/4 Vetterstorp 16% av markeringarna i Västerås

 

Varför upplevs dessa platser som otrygga?

De vanligaste orsakerna är att platserna präglas av mörker/dålig belysning (56%), är öde eller att den som trycker på knappen varit ensam (41%) eller att personer som stör eller föranleder oro förekommer (24%).

Orsaker till upplevd otrygghet i Västerås

Så kan tryggheten förbättras i Västerås

Som förslag på hur problemen kan åtgärdas önskar deltagarna bättre belysning (75%) och närvaro av säkerhetspersonal, såsom väktare och polis (67%).

Så kan tryggheten förbättras i Västerås

Rapport Trygghetskollen Västerås

Här kan du ladda ner och läsa rapporten i sin helhet.

Västerås rapport