Inflyttning

När du har tackat ja till lägenhetserbjudandet och skrivit kontrakt finns det en hel del saker att tänka på innan du flyttar in i din nya bostad.

De allra flesta kontrakt skrivs från och med den 1:a i en månad, vilket innebär att du kan flytta in tidigast klockan 12.00 den dagen (kontrollera med ditt lokala kontor vilken tid som gäller). Om ditt kontrakt börjar gälla en röd dag (lördag, söndag, helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton) gäller, enligt hyreslagen, första vardagen därefter klockan 12.00 som inflyttningstidpunkt.

Kom ihåg att ditt exemplar av hyreskontraktet är en värdehandling. Var rädd om det och förvara det på ett säkert ställe.

Kvittera ut dina nycklar

När du flyttar in i din lägenhet kvitterar du ut tre nycklar till lägenhetens lås. Du får dessutom en nyckel som går till tvättstuga, soprum och andra gemensamma utrymmen. Det är viktigt att du har med kontraktet på lägenheten eller garaget och en legitimation. Om kontraktet är digitalt räcker det att du kan visa upp det på din mobiltelefon/läsplatta eller liknande. Nycklarna lämnas ut till dig som kontraktsinnehavare. Om du inte själv har möjlighet att hämta nycklarna, måste den som kommer i ditt ställe ha fullmakt och legitimation.

Om det finns ett extralås som installerats av tidigare hyresgäst har fastighetsägaren inget ansvar att tillhandahålla nyckel till detta. Men självklart lämnar vi den till dig om vi fått den från den föregående hyresgästen. Vill du som ny hyresgäst ha ett nytt lås eller en ny nyckel bekostar du detta själv. Hör av dig till oss i så fall.

Adressändring

Om du flyttar måste du göra en flyttanmälan i god tid före flytten. Flyttanmälan gör du hos Skatteverket. Anmäl din nya adress i god tid så att din post kommer rätt. Hos Adressändring kan du beställa eftersändning av posten. Rikshem har ingen automatisk ändring av din adress från folkbokföringen.

När det gäller dina kontakter med övriga organisationer eller företag behöver du själv anmäla ny adress. Det gäller till exempel banker, elhandel- och elnätsföretag, försäkringsbolag, föreningar, telefon- och TV-operatör och tidningsabbonemang.

Teckna hemförsäkring

En hemförsäkring för din nya bostad är nödvändig. Dels för att skydda din egen egendom, dels för att du kan bli ersättningsskyldig om exempelvis ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar fastigheten eller grannens egendom.

När du flyttar är det ett bra tillfälle att se över försäkringen så att du har ett tillräckligt skydd ifall olyckan skulle vara framme. En bra tumregel är att värdera hela bohaget som om allt försvann och man behöver köpa nytt. Glöm inte de saker du förvarar i källar- och vindsförråd.

Vi erbjuder alla nyinflyttade hos oss, tillsammans med Trygg Hansa, två månaders hemförsäkring kostnadsfritt. Erbjudandet gäller under förutsättning att du uppfyller de krav som försäkringsbolaget ställer.

Telefonabonnemang

Du tecknar själv ett telefonabonnemang hos valfri leverantör. När du flyttar in och beställer flyttning eller ett nytt abonnemang underlättar det ofta om du har tillgång till den förra hyresgästens telefonnummer.

Elavtal

För att få el till ditt nya boende krävs två avtal, ett med en elleverantör och ett med elnätsföretaget som äger elnätet där bostaden ligger.

Kontakta en elleverantör och välj vilket elavtal du vill ha. Om du inte gör det kommer du att bli anvisad en elleverantör. Det betyder att elnätsföretaget hänvisar dig till ett elhandelsföretag som ger dig ett tillsvidarepris. Det anvisade priset är oftast mycket dyrare än om du själv tecknar ett elavtal hos den elleverantör du själv vill ha.

TV-abonnemang och kabel-TV

Vad gäller abonnemang och felanmälan för kabel-TV så skiljer de sig mycket åt mellan olika bostadshus. I din trappuppgång finns information om vad som gäller i just ditt hus.