Utflyttning

Om du vill säga upp ditt hyreskontrakt är det några saker som är viktiga att tänka på. Uppsägningstiden är tre månader och vi vill alltid ha din uppsägning skriftligt.

Här har vi samlat de viktigaste sakerna att tänka på när du ska flytta från din lägenhet.

Säg upp din bostad i tid

Tänk på att vara ute i god tid när du vill säga upp ditt kontrakt. På ditt hyreskontrakt framgår vilken uppsägningstid du har för ditt kontrakt. 

Så här gör du för att säga upp din lägenhet: 

  • Logga in på Mina Sidor. 
  • Klicka på knappen Mina kontrakt / Kontraktsuppsägning / Säg upp kontrakt. 
  • Fyll i dina uppgifter och signera din uppsägning med BankID.  
  • Om ni är två som står på kontraktet ska båda signera uppsägningen med BankID.  
  • Har du parkeringsplats eller extra förråd, tänk på att även säga upp dem.  

Om du inte har BankID kan du skicka en skriftlig uppsägning med underskrift. Du skickar per post eller inskannad via e-post till ditt ortskontor

Blankett – Uppsägning av lägenhetskontrakt (PDF)

Vi skickar en bekräftelse till dig när vi har tagit emot din uppsägning. Om du inte fått en bekräftelse inom sju (7) dagar, behöver du ta kontakt med ditt ortskontor. 

Uppsägningstid 

Uppsägningstiden för ett lägenhetskontrakt är vanligtvis tre kalendermånader. På ditt hyreskontrakt framgår vilken uppsägningstid du har för ditt kontrakt. Uppsägningstiden börjar räknas vid månadsskiftet efter det att vi har fått in din uppsägning.  

Exempel: Säger du upp din lägenhet den 15 februari så betalas hyra fram till den sista maj, det vill säga tre hela kalendermånader.  

Det finns några undantag där uppsägningstiden kan variera:  

  • Bor du i en lägenhet med korttidskontrakt är uppsägningstiden vanligtvis en kalendermånad. 
  • Bor du i en studentbostad kan uppsägningstiden vara en, två eller tre kalendermånader. Du ser vilken uppsägningstid du har i ditt hyreskontrakt.  
  • Vid dödsfall kan uppsägningstiden förkortas till en kalendermånad för personens dödsbo. Uppsägningen behöver då inkomma inom en månad efter dödsfallet. Uppsägning vid dödsfall kan endast göras på papper. Använd vår blankett och skicka per post eller inskannad via e-post till ortskontoret.

Blankett – Uppsägning hyreskontrakt lägenhet vid dödsfall (PDF)  

Två personer står på hyreskontraktet, men bara en ska flytta 

Om du hyr din bostad tillsammans med någon och en av er vill säga upp sin del gäller tre kalendermånaders uppsägningstid, om ni inte avtalat om något annat. Använd vår blankett och skicka per post eller inskannad via e-post till ditt ortskontor. För att säga upp del av avtal kan inte uppsägning ske via BankID.

Blankett – Uppsägning hyreskontrakt lägenhet, del av avtal (PDF) 

Lämna nycklarna

Samtliga nycklar till bostaden och tillhörande utrymmen återlämnas senast klockan 12.00 (lokala avvikelser kan förekomma) första vardagen efter det datum avtalet upphört att gälla. För att du ska slippa betala en avgift måste samtliga nycklar återlämnas, även eventuella extranycklar. 

För information om vad som gäller för din ort och vilka blanketter du behöver, läs mer på Mina sidor

Adressändring

Om du flyttar måste du göra en flyttanmälan i god tid före flytten. Flyttanmälan gör du hos Skatteverket. Anmäl din nya adress i god tid så att din post kommer rätt. Hos Adressändring kan du beställa eftersändning av posten. Rikshem har ingen automatisk ändring av din adress från folkbokföringen. 

När det gäller dina kontakter med övriga organisationer eller företag behöver du själv anmäla ny adress. Det gäller till exempel banker, elhandel- och elnätsföretag, försäkringsbolag, föreningar, telefon- och TV-operatör och tidningsabbonemang.

Säg upp dina avtal

När du flyttar måste du säga upp dina el- och telefonabonnemang och/eller flytta dem till din nya adress.

Städning och besiktning

Den lägenhet du lämnar ska vara väl rengjord och tömd vid avflyttning. Glöm inte balkongen, förrådet, källaren, vinden och cykelförrådet. Under Blanketter hittar du vår checklista som hjälper dig att inte glömma något och ger dig tips och råd om hur städningen blir effektiv.

I de flesta fall besiktigar vi bostaden för att godkänna städningen och för att se att inga skador på bostaden har uppstått. Vi ser gärna att du är med på besiktningen. Glöm inte att låsa upp eventuellt extralås på besiktningsdagen.

Det kan vara bra att känna till att om städningen inte godkänns vid besiktningen måste Rikshem anlita en städfirma som rengör bostaden. Du som hyresgäst får betala för städningen.

Byte av lägenhet

Livet kan förändras och boendesituationen likaså. Du som hyresgäst kan använda ditt förstahandskontrakt för byte till annan bostad.

Läs mer om vad som gäller vid lägenhetsbyte

För dig som vill hyra ut i andra hand

Om du inte ska bo i din lägenhet under en period kan du i vissa fall få hyra ut din lägenhet i andra hand i en begränsad tid.

För dig som vill hyra ut i andra hand