Korta instruktionsfilmer

I våra korta instruktionsfilmer hittar du tips på hur du kan ta hand om din lägenhet på ett bra och skonsamt sätt. Här finns också information om till exempel brandsäkerhet och hemförsäkring.