Olika typer av boenden

Under en livstid hinner du bo i många olika sorters hem. Rikshem vill vara en fastighetsägare som kan erbjuda ett tryggt och attraktivt boende genom hela livet.

Vi äger studentlägenheter, ungdomslägenheter, hyresrätter, seniorboenden och vårdhem i ett flertal kommuner i landet.

Hyr lägenhet av Rikshem

Studentbostäder, ungdomslägenheter, hyresrätter och seniorboenden hyr vi ut genom vår egen bostadskö i de flesta kommuner. För att ta reda på vad som gäller på just din ort kan du läsa mer under Våra fastigheter.

För att söka en bostad hos oss behöver du registrera dig på Mina sidor. Registreringen är gratis och öppen för alla som fyllt 16 år. Du kan välja att göra en intresseanmälan för flera orter i Sverige, för vanliga bostäder och studentboende.

Samhällsfastigheter 

Samhällsfastigheter är fastigheter där olika typer av samhällsservice bedrivs, det kan handla om vård och omsorg, äldreboende, gruppboende och skolor. Samhällsfastigheter är en viktig del i Rikshems verksamhet. Vår ambition är att erbjuda fastigheter som är attraktiva för de boende och anpassade för verksamhetens behov. 

Boenden i våra samhällsfastigheter hyrs ut av respektive kommun.

Bostadsrätter

Vi tror på blandade upplåtelseformer och bygger därför även bostadsrätter i våra bostadsområden. Bostadsrätterna presenteras under Vi bygger där du även kan göra en intresseanmälan. Försäljningen sker via den mäklare vi väljer för respektive projekt.

Våra fastigheter

Rikshem äger fastigheter i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö söder. Den sista september 2022 uppgick fastighetsvärdet till cirka 61,2 miljarder kronor.

Våra fastigheter

Aktuella projekt

Rikshem växer genom kloka investeringar i olika kommuner men även genom att bygga nya bostäder.

Aktuella projekt