Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Korttidskontrakt

I flera av våra bostadsområden planeras för omfattande ombyggnationer, bland annat stamrenoveringar. Lediga lägenheter i dessa områdena hyrs därför ut med korttidskontrakt.

Ett korttidskontrakt löper med en månad i taget med en kalendermånads uppsägningstid. Med ett korttidskontrakt får du inget besittningsskydd utan kan tvingas flytta efter uppsägning med en kalendermånads uppsägningstid. Avtal gällande avstående från besittningsskydd ska undertecknas vid avtalsskrivandet och godkännas av hyresnämnden.

Lägenheter med korttidskontrakt hyrs ut i befintligt skick och enbart nödvändiga reparationer utförs. Du kan inte göra tillval på dessa bostäder. Lägenheter med korttidsavtal hyrs ut till den ordinarie kön. Om du tecknar ett korttidskontrakt så kvarstår du i den ordinarie kön.

Projekt

Rikshem växer genom kloka investeringar i olika kommuner men även genom att bygga nya bostäder. Läs mer om våra spännande projekt, såväl planerade, pågående som avslutade.

Projekt

Lediga lägenheter just nu

De lägenheter som är lediga för uthyrning publiceras här på vår webbplats. Lägenheterna fördelas efter kötid bland dem som anmält intresse för den aktuella bostaden och som uppfyller de kriterierna som anges i vår uthyrningspolicy.

Lediga lägenheter just nu