Korttidskontrakt

I flera av våra bostadsområden planeras för omfattande ombyggnationer, bland annat stamrenoveringar. Lediga lägenheter i dessa områdena hyrs därför ut med korttidskontrakt.

Ett korttidskontrakt löper med en månad i taget med en kalendermånads uppsägningstid. Med ett korttidskontrakt får du inget besittningsskydd utan kan tvingas flytta efter uppsägning med en kalendermånads uppsägningstid. Avtal gällande avstående från besittningsskydd ska undertecknas vid avtalsskrivandet och godkännas av hyresnämnden.

Lägenheter med korttidskontrakt hyrs ut i befintligt skick och enbart nödvändiga reparationer utförs. Du kan inte göra tillval på dessa bostäder. Lägenheter med korttidsavtal hyrs ut till den ordinarie kön. Om du tecknar ett korttidskontrakt så kvarstår du i den ordinarie kön.