Ungdomslägenheter

Ungdomslägenheter är vanliga, fast mindre, lägenheter. För att få hyra dessa krävs att du ska vara mellan 18-25 år vid söktillfället. Det finns ingen åldersgräns för hur länge du får bo kvar i lägenheten.

För att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden erbjuder vi ungdomslägenheter i Uppsala och Malmö. Lägenheterna i Uppsala förmedlas via vår egen bostadskö. Är du intresserad av ungdomslägenheterna i Malmö så vänder du dig till Boplats Syd.

Ställ dig i vår bostadskö

Som bostadssökande hos Rikshem kan du ställa dig i vår bostadskö från det år du fyller 18 år. Din intresseanmälan måste uppdateras var sjätte månad, detta görs automatiskt när du loggar in på Mina sidor.

Gör din anmälan på Mina sidor

Boplats Syd

Den regionala bostadskön Boplats Syd förmedlar Rikshems lägenheter i Malmö och Helsingborg. Registrera dig i deras bostadskö för att göra intresseanmälningar till lediga lägenheter.

Boplats Syd