Dataskydd och personuppgiftsbehandling

Inom Rikshem arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter.

Rikshem AB (publ) med organisationsnummer 556709-9667 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget samt för behandling av personuppgifter som görs i helägda dotterbolag.

Rikshem behandlar personuppgifter för bland andra hyresgäster, registrerade i intressekö för bostad, arbetssökande och medarbetare. Personuppgifter ska behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Under våren 2018 kommer ytterligare information om personuppgiftsbehandling avseende olika kategorier av registrerade att publiceras.