Dataskydd och personuppgiftsbehandling

Inom Rikshem arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter.

Rikshem AB (publ) med organisationsnummer 556709-9667 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget samt för behandling av personuppgifter som görs inom helägda dotterbolag.

Rikshem behandlar personuppgifter bland annat i samband med bostadsuthyrning, vid bostadsrättsförsäljning, vid rekrytering och för medarbetare. Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Information om personuppgiftsbehandling uppdateras och publiceras löpande.