Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Svenskt personnr:
 • Personnummer:
 • Lösenord:
 • Mellan 6 och 20 tecken, bokstäver och siffror
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • E-postadressen är ogiltig
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@rikshem.se.
 • Jag/vi samtycker:
Genom att jag kryssar för JAG SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Rikshem AB har full rätt att ta kreditupplysning och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjekt. Ingen kreditupplysning tas på Rikshems befintliga hyresgäster som ansöker om andra objekt, som till exempel förråd eller parkeringsplats. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag lämnar också mitt samtycke till att Rikshem AB lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Jag är medveten om att Rikshem AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.