Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Organisation

Våra medarbetare arbetar såväl inne på kontoret som ute i våra fastigheter med service, underhåll och fastighetsutveckling. Vår förvaltningsorganisation är uppdelad i regioner med områdeskontor ute på de orter där vi verkar, under Kontakt finns kontaktuppgifter till respektive ortskontor. 

Nedan presenteras ledningsgruppen för Rikshem AB.

Sophia Mattsson-Linnala.jpg

Sophia Mattsson-Linnala (1966)
Vd
Anställd sedan: 2016
I ledningsgruppen sedan: 2016
Utbildning: Civilekonom
Tidigare erfarenhet: Huge Fastigheter, Botkyrkabyggen, Sollentunahem, SABO, Svenska bostäder

 

Catharina Kandel.jpg

Catharina Kandel (1965)
HR-chef
Anställd sedan: 2017
I ledningsgruppen sedan: 2017
Utbildning: Fil kand beteendevetenskap
Tidigare erfarenhet: Skandia, SBAB Bank

 

 

Anders Lilja

Anders Lilja (1967)
CFO
Anställd sedan: 2018
I ledningsgruppen sedan: 2018
Övriga uppdrag: Ledamot Implenia Sverige AB
Utbildning: Civilingenjör, MBA
Tidigare erfarenhet: Skanska

 

 

Jennie Wolmestad.jpg

Jennie Wolmestad (1979)
Kommunikationschef
Anställd sedan: 2015
I ledningsgruppen sedan: 2015
Utbildning: Fil kand medie- och kommunikationsvetenskap
Tidigare erfarenhet: Com Hem, Vasakronan, kommunikationsbyråer

 

Carl Conradi

Carl Conradi (1968)
Chefsjurist
Anställd sedan: 2010
I ledningsgruppen sedan: 2016
Utbildning: Jur kand
Tidigare erfarenhet: Vasakronan, advokatbyrå, tingstjänstgöring

 

Petter Jurdell

Petter Jurdell (1971)
Affärs- och hållbarhetsutvecklingschef
Anställd sedan: 2017
I ledningsgruppen sedan: 2017
Övriga uppdrag: HBV, Allmännyttans inköpscentral, Svensk Byggtjänst Utbildning: KTH, IFL
Tidigare erfarenhet: SABO, NCC

 

Anna-Karin Eriksson.jpg

Anna-Karin Eriksson (1963)
Regionchef Norra Sverige
Anställd sedan: 2016
I ledningsgruppen sedan: 2017
Övriga uppdrag: Styrelsemedlem Fastighetsägarna i Umeå
Utbildning: Executive MBA, Styrelseakademiens styrelseutbildning, högskoleexamen medie- och kommunikationsvetenskap
Tidigare erfarenhet: Övikshem, Bostaden i Umeå, SABO:s vd-råd

 

Christofer Bernebring.jpg

Christofer Bernebring (1984)
Regionchef Södra Sverige
Anställd sedan: 2012
I ledningsgruppen sedan: 2017
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Fastighetsägarna Helsingborg
Utbildning: Fil kand Fastighetsföretagande
Tidigare erfarenhet: Uppsalahem

 

Fredrik Edlund.jpg

Fredrik Edlund (1975)
Regionchef Mälardalen
Anställd sedan: 2015
I ledningsgruppen sedan: 2017
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare erfarenhet: Hyresbostäder i Norrköping, Grontmij/Carl Bro, Sweco