Organisation

Våra medarbetare arbetar såväl inne på kontoret som ute i våra fastigheter med service, underhåll och fastighetsutveckling. Vår förvaltningsorganisation är uppdelad i regioner med områdeskontor ute på de orter där vi verkar, under Kontakt finns kontaktuppgifter till respektive ortskontor. 

Nedan presenteras ledningsgruppen för Rikshem AB.

Sophia Mattsson-Linnala.jpg

Sophia Mattsson-Linnala (1966)
VD
Tidigare erfarenheter: Huge Fastigheter, Botkyrkabyggen, Sollentunahem

 

 

Catharina Kandel.jpg

Catharina Kandel (1965)
HR-chef
Tidigare erfarenheter: Skandiabanken, SBAB Bank 

 

 

Anders Lilja

Anders Lilja (1967)
CFO
Tidigare erfarenheter: Skanska

 

 

 

Jennie Wolmestad.jpg

Jennie Wolmestad (1979)
Kommunikationschef
Tidigare erfarenheter: Flera kommunikationsbyråer, Com Hem, Vasakronan 

 

 

Carl Conradi.jpg

Carl Conradi (1968)
Chefsjurist
Tidigare erfarenheter: Vasakronan, advokatbyrå

 

 

Petter Jurdell


Petter Jurdell (1971)
Affärs- och hållbarhetsutvecklingschef
Tidigare erfarenheter: SABO, NCC

Anna-Karin Eriksson.jpg

Anna-Karin Eriksson (1963)
Regionchef Norra Sverige
Tidigare erfarenheter: Fastighetsbranschen sedan 2001, senast AB Övikshem

 

 

Christofer Bernebring.jpg

Christofer Bernebring (1984)
Regionchef Södra Sverige
Tidigare erfarenheter: Uppsalahem och olika befattningar inom Rikshem

 

 

Fredrik Edlund.jpg

Fredrik Edlund (1975)
Regionchef Mälardalen
Tidigare erfarenheter: Hyresbostäder i Norrköping, Grontmij/Carl Bro, Sweco