Störningar i vår telefoni

Vi har för närvarande tekniska problem med vår telefoni och det kan därför vara svårt att komma fram i vår växel. Vi arbetar på att lösa detta snarast.

Grön finansiering

Rikshem emitterade gröna obligationer för första gången 2014 och var då ett av de första bostadsbolagen i världen med gröna obligationer.

Rikshems ramverk för gröna obligationer uppdateras löpande för att anpassas till rådande standarder på marknaden. Senaste uppdateringen utfördes i februari 2022.

Ramverket är baserat på Green Bond Principles (2021), och har liksom Rikshems tidigare gröna ramverk granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero (Center for International Climate Reserach). Cicero har givit ramverket klassificeringen ”medium green” för de gröna villkoren och ”excellent” för styrningen.

Rikshem har även grön finansiering genom en kreditfacilitet hos Europeiska Investeringsbanken som får användas för att finansiera investeringar i energieffektivisering.