Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Företagsfakta

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter.

Vi tar stort socialt ansvar i våra bostadsområden och med ett fokus på hållbarhet vill vi bidra till en god samhällsutveckling. Våra ägare Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB är även de trygga och långsiktiga aktörer som garanterar att vår verksamhet prioriterar affärsmässighet och lönsamhet.

Rikshem äger fastigheter över hela Sverige, från norr till söder. 

Mål och vision

Den 31 mars 2019 ägde Rikshem ca 30 000 lägenheter och fastighetsbeståndets värde uppgick till 49 miljarder kronor.

Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället. Det vill vi uppnå genom att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling på de orter vi verkar ur såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt perspektiv.

Egen och ansvarsfull förvaltning

Våra drygt 250 anställda arbetar framförallt ute i våra fastigheter med service, underhåll och fastighetsutveckling. Vi har områdeskontor på alla våra orter och sexton ortskontor. Med en platt organisation och snabba beslutsvägar vill vi ge våra hyresgäster bästa möjliga service. Vi har valt att sköta större delen av förvaltningen i eget bolag för att kunna ha full kontroll och insyn i skötseln.

På huvudkontoret i Stockholm jobbar våra medarbetare med till exempel hyresredovisning, ekonomi, affärsutveckling och kommunikation. 

Vi bygger nytt, förvaltar och växer

Rikshem bildades 2010 då Vasakronan valde att sälja sina bostadsfastigheter och koncentrera sig på affärsfastigheter. Bolaget – som då hette Dombron – ägde framförallt fastigheter i Uppsala. Därifrån har vi gjort en spännande resa och haft en stark tillväxt med bra lönsamhet. Vi fortsätter att växa genom kloka investeringar på tillväxtorter och genom att bygga nya bostäder och samhällsfastigheter.

Ett attraktivt boende genom hela livet

Under en livstid hinner du bo i många olika sorters hem. Rikshem vill vara en fastighetsägare som kan erbjuda ett tryggt och attraktivt boende genom hela livet. Vi äger studentlägenheter, hyresrätter, seniorboenden och vårdhem. Dessutom bygger vi nya hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter. För våra samhällsfastigheter – till exempel gruppboenden och skolor – är kommuner och vårdgivare våra samarbetspartner och vi är måna om goda och långsiktiga relationer med dessa.