Företagsfakta - Rikshem

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter.

Vi tar stort socialt ansvar i våra bostadsområden och med ett fokus på hållbarhet vill vi bidra till en god samhällsutveckling. Våra ägare Fjärde AP-fonden och AMF Tjänstepension AB är även de trygga och långsiktiga aktörer som garanterar att vår verksamhet prioriterar affärsmässighet och lönsamhet.

Ett av Sveriges största privata fastighetsbolag

Rikshem äger fastigheter över hela Sverige, från norr till söder. Den 31 december 2022 ägde Rikshem cirka 29 000 lägenheter och fastighetsbeståndets värde uppgick till cirka 63 miljarder kronor, (inklusive
Rikshems andel av fastighetsvärdet i joint ventures).

Rikshems mål och vision

Vår vision är att skapa goda livsmiljöer och en enklare vardag för våra kunder. Det vill vi uppnå genom att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling på de orter vi verkar ur såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt perspektiv.

Ett attraktivt boende genom hela livet

Med bostäder, förskolor, skolor, olika typer av vårdboenden och sociala mötesplatser erbjuder Rikshem rum för livets alla faser. Rikshem vill göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället genom att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer. Därför strävar bolaget efter att utveckla och förvalta trivsamma och trygga områden där människor både vill leva och verka.

Vi bygger nytt, förvaltar och växer

Rikshem bildades 2010 då Vasakronan valde att sälja sina bostadsfastigheter och koncentrera sig på affärsfastigheter. Bolaget – som då hette Dombron – ägde framförallt fastigheter i Uppsala. Därifrån har vi gjort en spännande resa och haft en stark tillväxt med bra lönsamhet. Vi fortsätter att växa genom kloka investeringar på tillväxtorter och genom att bygga nya bostäder och samhällsfastigheter.

Egen och ansvarsfull förvaltning

Våra drygt 300 anställda arbetar framförallt ute i våra fastigheter med service, underhåll och fastighetsutveckling. Vi har områdeskontor på alla våra orter och sexton ortskontor. Med en platt organisation och snabba beslutsvägar vill vi ge våra hyresgäster bästa möjliga service. Vi har valt att sköta större delen av förvaltningen i eget bolag för att kunna ha full kontroll och insyn i skötseln.

På huvudkontoret i Stockholm jobbar våra medarbetare med till exempel hyresredovisning, ekonomi, affärsutveckling och kommunikation. 

Långsiktighet och hållbarhet grunden i vår affär!

Vi på Rikshem ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta.

Vi tänker hållbart

Våra fastigheter

Rikshem äger fastigheter i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö söder. Den sista september 2022 uppgick fastighetsvärdet till cirka 61,2 miljarder kronor.

Våra fastigheter