Från uppstickare till ett av Sveriges största privata fastighetsbolag

Rikshem har på bara några år vuxit till att bli ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Bolaget bildades vid en av de största bostadsfastighetsaffärerna någonsin i Sverige där Vasakronan sålde sina bostadsfastigheter.

Vid affären den 1 juli 2010 blev bolaget, som då hette Dombron, ägare till 8 000 lägenheter i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Redan från början var intentionen att vara en långsiktig fastighetsägare som förutom att ansvara för fastigheterna också ville investera i de områdena man verkar. Att vara affärsmässig men samtidigt engagera sig i de lokalsamhällen där man verkar var tanken då som nu. 

Fördubblade marknadsvärdet under första året

Dombron ägdes från början till 100 procent av fjärde AP-fonden. I april 2011 köpte AMF Tjänstepension AB hälften av företaget. Dombron bytte namn till Rikshem för att markera att Rikshem siktar på att äga fastigheter över hela landet. 2011 förvärvade Rikshem fastigheter för 7,7 miljarder kronor: 165 fastigheter med totalt 8 000 lägenheter och 597 000 kvadratmeter. På ett år fördubblades vårt marknadsvärde. Från att ha ägt fastigheter i tre storstäder ägde nu Rikshem fastigheter även i bland annat Västerås, Halmstad, Norrköping, Sigtuna och Knivsta.

Sedan dess har tillväxten fortsatt. 2012 gick fastighetsvärdet från 12 till 16 miljarder. 2014 hade värdet nått 25 miljarder. Och den sista mars 2022 hade Rikshem ett fastighetsvärde på cirka 59,7 miljarder.

Utveckling av fastigheter och områden

Rikshems fastighetsbestånd består till stor del av fastigheter byggda under miljonprogrammet. Eftersom dessa ofta inte renoverats sedan de byggdes för 50-60 år sedan finns stora behov av upprustning av fastigheterna. I till exempel Gränby i Uppsala har Rikshem 1 200 lägenheter som började renoveras 2013 och stod klara 2017. Samtidigt utvecklar vi området med över 1 000 nya lägenheter, tillsammans med en handfull andra fastighetsägare. När byggnationen är klar kommer det i området att finnas ett omfattande utbud av närservice som inte fanns innan, som till exempel livsmedelsbutik, restaurang, gym och frisör. Vi skapar en levande stadsdel med över 2 400 bostäder med en blandning av både hyresrätter och bostadsrätter.

I samband med renoveringarna i Gränby gav Rikshem som första svenska bostadsbolag ut gröna företagsobligationer för kapitalmarknaden att investera i.

Fortsatt tillväxt med hållbarhet och socialt ansvar i fokus

Resan mot att bli en av Sveriges största fastighetsägare har gått snabbt, men hela tiden med stor affärsmässighet och långsiktighet i fokus. Även hållbarhet, såväl ekonomisk som miljömässig och social är viktiga delar i Rikshems verksamhet. Redan ett år efter starten togs den första strategin för arbete med social hållbarhet fram och de första sommarjobbarna anställdes. Vi fortsätter även idag att ta stort socialt ansvar i våra områden och engagerar oss såväl på nationell som på lokal nivå i organisationer vi ser gör skillnad för våra hyresgäster, t ex bidrar vi till Läxhjälpens arbete med att bedriva läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.

Även när vi bygger nya bostäder är det viktigt att göra det på ett hållbart sätt. 2013 satsade vi för första gången på nyproduktion. Idag har vi ett ramavtal med Lindbäcks bygg för produktion av våra lägenheter som nästan uteslutande byggs i trä, vilket är bättre för miljön jämfört med andra byggmetoder. En undersökning från Byggfakta i augusti/september 2016 visade att Rikshem är det bostadsbolag i Sverige som bygger flest lägenheter i trä. 2016 hade vi 820 lägenheter i produktion och färdigställde 560 lägenheter.

I slutet av 2016 började Sophia Mattsson-Linnala som bolagets andra vd sedan starten och i tidningen Fastighetsvärldens genomgång av jämställdhet i branschen blev Rikshem ett av åtta bolag som sågs som jämställda i både styrelse och ledningsgrupp.

Idag äger vi fastigheter över hela Sverige och i mars 2022 uppgick fastighetsvärdet till cirka 59,7 miljarder kronor. En fantastisk utveckling sedan starten. Vi på Rikshem är glada men nöjer oss inte med det – vi är fast beslutna att fortsätta utveckla bostäder som bidrar till Sveriges tillväxt och skapar attraktiva livsmiljöer där människor vill bo och leva.

Våra fastigheter

Vi äger fastigheter i hela Sverige, från norr till syd. Den sista mars 2022 uppgick fastighetsvärdet till cirka 59,7 miljarder kronor.

Våra fastigheter

Vi tänker hållbart

Vi på Rikshem kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang och ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och affärsnytta.

För oss är hållbarhetsarbete en bra affär