Hållbar arbetsplats

Rikshem ska vara en jämställd och inkluderande arbetsplats med utrymme för olika människor och därmed mångfald. Alla ska kunna känna sig inkluderade och respekterade.

Engagerade, Närvarande och Ansvarstagande

Rikshems värderingar är ENA - Engagerade, Närvarande och Ansvarstagande. En värdegrund som går hand i hand med företagets vision. Rikshems företagskultur bygger på att varje medarbetare ser sin roll, tar eget ansvar och får möjlighet till kompetensutveckling.

Genom årliga medarbetarsamtal får Rikshems anställda en förståelse för hur de bidrar till helheten och påverkar resultaten. Det bidrar till att vi har ett starkt medarbetarengagemang.

Goda förebilder oavsett kön

Bland de 25 största fastighetsföretagen, utsågs Rikshem 2016 till ett av åtta företag med jämställd styrelse och ledning. Under 2017 jämnades den ut ytterligare med en fördelning om 50/50 i styrelsen och 44 procent kvinnor i ledningsgruppen.

Vid rekrytering strävar Rikshem efter att ha kandidater med olika kön och bakgrund i urvalsprocesserna. 

Engagerade medarbetare bygger Rikshem

Som ett värderingsstyrt bolag arbetar vi efter våra värdeord engagerade, närvarande och ansvarstagande - ENA. På Rikshem tar vi både ett stort socialt ansvar och ansvar för miljön.

Trygghet för medarbetarna

För att skapa en trygg arbetsplats där medarbetare trivs och får energi bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och genomföras både centralt och lokalt.

Jobba hos oss

Vi är stolta över att ha korta beslutsvägar och en dynamisk arbetsmiljö. Trots att vi är ett stort företag, är Rikshem fortfarande så pass litet att du som anställd har stora möjligheter att påverka och göra skillnad.

Jobba hos oss

Vår historia

Rikshem har på bara några år vuxit till att bli ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Bolaget bildades vid en av de största bostadsfastighetsaffären någonsin i Sverige.

Läs mer om Rikshems historia