Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Omtanke om vår miljö

Vi på Rikshem ska i vår dagliga verksamhet arbeta för att minimera vår klimatpåverkan. Vi ska bland annat sträva efter att göra hållbara materialval, minska energianvändningen samt möjliggöra för våra intressenter att leva hållbart.

Vi ser till att minimera koldioxidutsläpp genom att i större utsträckning välja miljövänliga energikällor. Idag har vi i princip uppnått nollutsläpp för verksamhetens elenergiåtgång, vilket vi är mycket stolta över. Rikshem är medlemmar av Sweden Green Building Council och har inlett ett arbete med att miljöcertifiera våra fastigheter.

Vi tillämpar livscykeltänkande genom att hantera avfall, källsortera och återanvända material på ett effektivt sätt, såväl i den interna verksamheten som vid nyproduktion, ombyggnation och förvaltning.

I våra byggprojekt kontrolleras allt material som används för att vara säkra på att vi skapar en giftfri miljö för våra boende. Vid nyproduktion av bostäder arbetar Rikshem till stor del med industriellt träbyggande, vilket minskar koldioxidutsläppen. Rikshems energianvändning vid nyproduktion är nästan 30 procent lägre än Boverkets rekommendation. 

Hållbar stadsutveckling

Rikshem är ett långsiktigt fastighetsbolag. För oss är det viktigt att bidra till ett hållbart samhälle genom att t ex delta i stadsutvecklingen på de orter där vi verkar. Vi ser att hållbarhet är en förutsättning för långsiktig lönsamhet.

Hållbar stadsutveckling

Vi bygger

Rikshem växer dels genom kloka investeringar i olika kommuner men även genom att bygga nya bostäder.

Planerade, pågående och avslutade projekt.