Omtanke om våra hyresgäster

Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället. Även små insatser i det dagliga kan ge långsiktiga förtjänster.

Som en engagerad samarbetspartner är vi aktiva i samhällsutvecklingen i stort samt på de orter där vi är verksamma. Vi bidrar till en trygg och attraktiv livsmiljö för dig som bor och verkar i våra områden och vi skapar förutsättningar för människor att växa.

Trygga och attraktiva områden

Vi arbetar för att alla våra områden ska vara trygga och attraktiva platser dit människor vill flytta och sedan både vill och kan bo kvar. En grundförutsättning för att lyckas är en god förvaltning av våra fastigheter och en genuin närvaro i vår kundrelation. Genom att låta samhällsengagemang genomsyra vårt arbete kan vi göra skillnad varje dag. Vi ska veta vad som utvecklar våra områden och arbeta systematiskt med det. Tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners gör vi skillnad i utvecklingen av det goda samhället.

Områdesutveckling

Idrottshallar, utegym och andra sociala mötesplatser bidrar till ökad trivsel, sysselsättning och betydelsefulla möten. Utemiljöerna är en viktig del för trivseln i bostadsområden. Varje sommar jobbar ungdomar i Rikshems områden med att göra fint i utemiljöerna, ofta genom sitt första sommarjobb.

Sommarjobb och många lokala initiativ

Förutom centrala projekt som sommarjobb finns även ett lokalt engagemang som exempelvis stöd till ideella föreningar, lokala hyresgästföreningar och flertalet andra aktiviteter.

Sommarjobb

Tillsammans med lokala samarbetspartners erbjuder Rikshem sommarjobb för ungdomar som bor i företagets fastigheter på de flesta orter där Rikshem har bostäder.

Sommarjobb

Läxhjälpen

Läxhjälpen gör en konkret insats för att öka integrationen och se till att fler unga klarar skolan och inte hamnar utanför samhället.

Läxhjälpen

Café Välkommen

Café Välkommen är den nya mötesplatsen på Fredriksdal i Helsingborg. Här bedrivs ett integrationsarbete för att skapa gemenskap och bryta isoleringen för i första hand kvinnor i stadsdelen.

Café Välkommen