Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Café Välkommen

Café Välkommen är den nya mötesplatsen på Fredriksdal i Helsingborg. Här bedrivs ett integrationsarbete för att skapa gemenskap och bryta isoleringen för i första hand kvinnor i stadsdelen som står utan sysselsättning.

Målsättningen med Café Välkommen är att vara en språngbräda för att bryta utanförskap, få personer i sysselsättning och vara aktivitetspunkt för de boende. Under det första året har cirka 15 personer fått möjlighet till arbete eller studier. Verksamheten bedrivs i Rikshems lokaler på Minörgatan i samarbete med Helsingborgs stad och den lokala Hyresgästföreningen.

Nu håller Café Välkommen också på att utveckla en syateljé som i förlängningen skulle kunna fungera som affärsverksamhet. 

Café Välkommen är ett projekt där Rikshem kan gå in och stötta en verksamhet som visat sig ge ett mycket bra resultat för såväl enskilda individer som ett helt område.

Omtanke om våra hyresgäster

Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället. Även små insatser i det dagliga kan ge långsiktiga förtjänster.

Omtanke om våra hyresgäster

Omtanke om vår miljö

Vi på Rikshem ska i vår dagliga verksamhet arbeta för att minimera vår klimatpåverkan. Vi ska bland annat sträva efter att göra hållbara materialval, minska energianvändningen samt möjliggöra för våra intressenter att leva hållbart.

Omtanke om vår miljö