Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Läxhjälpen

I samarbete med stiftelsen Läxhjälpen bidrar Rikshem till att hjälpa ungdomar i grundskolan att nå gymnasiebehörighet. 

Läxhjälpen gör en konkret insats för att öka integrationen och se till att fler unga klarar skolan och inte hamnar utanför samhället. Genom Läxhjälpen får elever i socioekonomiskt utsatta områden hjälp med läxor och får en förebild och mentor i sin läxhjälpare.

Idag kan Rikshem genom Läxhjälpen erbjuda gratis läxhjälp i Västerås, Norrköping, Umeå och Södertälje med totalt 115 platser per läsår. Målsättningen är att i den takt som Rikshem växer utöka antalet platser på orter där behovet finns.

Läxhjälpens målmedvetna arbete når tydliga resultat och ger ringar på vattnet långt utanför skolan.
Henrik Szabo, generalsekreterare

Fakta om stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.

Deras vision är ett samhälle där barn växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential.

Läs mer om Läxhjälpen på deras webbplats.

Ekonomiskt hållbar verksamhet

Rikshem vill vara ett ansvarsfullt företag vilket innebär att arbeta långsiktigt samt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Ekonomiskt hållbar verksamhet

Hållbar stadsutveckling

Rikshem är ett långsiktigt fastighetsbolag. För oss är det viktigt att bidra till ett hållbart samhälle genom att t ex delta i stadsutvecklingen på de orter där vi verkar. Vi ser att hållbarhet är en förutsättning för långsiktig lönsamhet.

Hållbar stadsutveckling