Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Ronjabollen - en kick för tjejers rätt

Med fotboll som mål och medel får Ronjabollen ut unga tjejer i Uppsala till fotboll och träning. Diskussionerna och övningarna om värderingar och tjejers rätt är minst lika viktiga som taktik och träning. 

Ronjabollen är ett fotbollsprojekt som vill ge flera tjejer möjlighet att vara fysiskt aktiva och få en meningsfull fritid. Ronjabollen riktas till tjejer i åldrarna åtta till 15 i resurssvaga områden i Uppsala. Ett av dem är Gränby där Rikshem har cirka 1400 lägenheter. Rikshem har därmed en viktig samhällsroll att spela och visar detta både som ansvarsfull hyresvärd och genom att stödja Ronjabollen.

Initiativtagare är Sevana Bergström från Tjejers rätt i samhället. Sedan starten har Ronjabollen lyckats slussa in över 70 tjejer varje halvår i fotbollsprojektet.

Även föräldrarnas intresse har vaknat. De ställer upp som ledare, skjutsar och bakar till våra matcher och basarer.
Sevana Bergström, verksamhetschef Ronjabollen

Många tjejer går vidare som spelare i turneringar och olika klubbar som till exempel Ronja FK som arbetar aktivt med integrations- och jämställdhetsfrågor för barn och ungdomar med bland annat Ronjabollen som verktyg.

Ekonomiskt hållbar verksamhet

Rikshem vill vara ett ansvarsfullt företag vilket innebär att arbeta långsiktigt samt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Ekonomiskt hållbar verksamhet

Hållbar stadsutveckling

Rikshem är ett långsiktigt fastighetsbolag. För oss är det viktigt att bidra till ett hållbart samhälle genom att t ex delta i stadsutvecklingen på de orter där vi verkar. Vi ser att hållbarhet är en förutsättning för långsiktig lönsamhet.

Hållbar stadsutveckling