Beskuren David Stockman Rikshems Fastighetschef För Samhällsfastigheter I Norra Sverige (2)

“Kundnöjdheten ska stå i centrum”

David har återvänt till Rikshem, nu som fastighetschef för samhällsfastigheter i norra Sverige. Han har tjugo års erfarenhet av branschen och gillar när det är tempo i varje sakfråga. “Det gör jobbet händelserikt”, säger han.

David beskriver sig själv som lite otålig, en person som gillar tempo och variation. Det får han uppleva igen. Nu när han efter tre år i statlig tjänst har återvänt till Rikshem som fastighetschef för samhällsfastigheter i norra Sverige. 

“Hemma” på Rikshem 

Tiden på det statliga verket var intressant och lärorik, det råder det ingen tvekan om när David berättar. Men han märkte också att han hade rötterna förankrade i Rikshem och i den snabbfotade kultur som råder här. Han började sin resa med Rikshem redan 2011 när bolaget köpte upp ett stort fastighetsbestånd i Sigtuna och Märsta. David var kvar på Rikshem fram till 2019, då som fastighetschef i Uppsala.  

Stor utveckling på tre år  

Efter tre år på bortaplan längtade han “hem”.   

“Det är mycket jag gillar med Rikshem. De korta beslutsvägarna, att vi jobbar med affärer, med fastigheterna, husen och att vi har kontakter med hyresgästerna. Allt går att förändra inom skälig tid. Det händer mycket hela tiden”, säger han.  

Under de tre år han var borta hade mycket riktigt stora förändringar skett på Rikshem. Det är en utveckling som tilltalar David. Bland annat att fastighetsbeståndet är uppdelat i två affärsområden: bostadsfastigheter och samhällsfastigheter, det vill säga byggnader där olika typer av samhällsservice bedrivs. 

Jobbar med helt nya frågor 

En annan stor förändring han beskriver är hur brett Rikshem har för avsikt att låta förvaltningen vara delaktig i fastighetsutvecklingen. Det i sin tur innebär att förvaltningens roll och möjlighet till påverkan har fått en framflyttad position.  

“Det gör att jag får jobba med helt nya frågor som jag tidigare kanske inte hade så mycket kunskap om. Jag får ett helhetsgrepp och kan se det hela ur så många olika perspektiv, vilket är jätteviktigt i min roll. Fastighetschefen har lyfts för att vara delaktig i de här processerna, vilket är bra gjort av Rikshem”, säger David. Han tillägger:  

“Det finns ingen utbildning som slår det - att få vara delaktig!” 

I det dagliga arbetet på Uppsalakontoret jobbar David med såväl detaljer som med helheten.  

”Alla bitar är viktiga, men viktigast av allt är kundnöjdheten. Den ska stå i centrum”, säger han. 

Alla bitar är viktiga, men viktigast av allt är kundnöjdheten.

—David Stockman, fastighetschef Samhällsfastigheter