Trainee på Rikshem

Våra traineer får under ett års tid en unik insyn i arbetet med att leda och utveckla Rikshem. Arbetsuppgifterna är mångskiftande och innebär att du som trainee får arbeta med förvaltning, projekt, affärs- och hållbarhetsutveckling samt fastighetsutveckling.

Fastighetsintresserad trainee

Hösten 2021 påbörjades Rikshems tionde traineeprogram. Inriktningen på traineeåret anpassas till viss del utifrån bakgrund och intresse hos de som anställs. Programmet är rikstäckande vilket innebär att programmet har sin bas på huvudkontoret i Stockholm, men att arbetet under perioder kommer att förläggas till något av våra andra kontor som finns mellan Malmö och Luleå

I rollen som trainee får man ta mycket ansvar och arbeta med uppgifter som är viktiga för bolaget i stort.
Amanda, trainee 2020-2021

Få insyn i Rikshem och fastighetsbranschen

Rikshem erbjuder möjligheten att få växa och knyta kontakter i bolaget och branschen. Som trainee erbjuds du insyn i många delar av verksamheten genom att arbeta nära den lokala förvaltningsorganisationen såväl som ledande befattningshavare. Det ger våra traineer en mycket bra grund att stå på när det senare är dags att gå vidare i en annan roll inom bolaget.

På Rikshem arbetar vi utifrån värdeorden DNA - Drivande, Närvarande och Ansvarstagande. Hos oss finns stora möjligheter att få utvecklas för dig som har drivkraft och engagemang. Vi är en trygg arbetsgivare med fortsatta expansionsplaner och höga ambitioner. Bland annat med fokus på ökad hållbarhet, digitalisering och långsiktig kundnöjdhet. Du som medarbetare förutsätts delta i och påverka vår framtida utveckling.

Är du Rikshems nästa trainee?

För att bli trainee hos oss behöver du ha ett stort intresse för fastighetsbranschen samt attraheras av Rikshems värdegrund och inriktning - att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället.

Du har en hög kapacitet, höga ambitioner samt god analytisk förmåga. Som person är du drivande och ansvarstagande, nyfiken på nya och mångskiftande utmaningar och har en mycket god social förmåga.

I vårt urval tittar vi efter kandidater med en meriterande akademisk bakgrund som är relevant för att arbeta med byggprojektledning eller fastighetsförvaltning. Utöver detta tittar vi efter ett högt engagemang i åtaganden, i såväl utbildning som andra meriter.

När du söker dig till traineeprogrammet bör du ha arbetat maximalt två år efter avslutad examen.

Ansökan

Ansökan till årets traineeprogram är stängd. 

Hur är traineeprogrammet på Rikshem?

Eftersom Rikshem ständigt växer är det högt i tak, prestigelöst och stor variation på arbetsuppgifter. Jag har alltid blivit lyssnad på och känt frihet och delaktighet, redan under min traineetjänst, säger Gabriella Edfast som idag arbetar som fastighetsutvecklare.

Läs mer om Gabriella Edfast och hennes erfarenheter

Varför ska du söka till Rikshems traineeprogram?

Inom hela Rikshem finns många intressanta projekt att engagera sig i och möjlighet att ta ansvar för både arbetsuppgifter och min tid på traineeprogrammet.

Läs mer om Erik Dahlänger och hans erfarenheter