Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem presenterar delårsrapport för januari-juni 2015

aug 31, 2015 13:00 - Pressmeddelande

​Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-juni 2015. Hyresintäkterna har ökat till 979 mkr (822), varav 2,3 procent för jämförbara fastigheter och resultat efter skatt uppgick till 529 mkr (148).

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-juni 2015. Hyresintäkterna har ökat till 979 mkr (822), varav 2,3 procent för jämförbara fastigheter och resultat efter skatt uppgick till 529 mkr (148).

Koncernens hyresintäkter för perioden ökade till 979 mkr (822). Ökningen beror främst på ett ökat fastighetsinnehav. För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 2,3 procent.

Det totala driftnettot ökade med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 563 mkr (458). För jämförbara fastigheter ökade driftnetto med 5,3 procent.

Värdeförändringen på fastigheter har ökat till 477 mkr (179), eller med 1,9 procent (0,8).

Resultat efter skatt ökade till 529 mkr (148).

Under perioden har fastigheter förvärvats för 1 383 mkr och periodens investeringar uppgick till 753 mkr (307). Verkligt värde för fastighetsbeståndet har bedömts till 27 610 mkr (25 160) vid utgången av perioden.

Koncernen har erhållit aktieägartillskott om 3 133 mkr vilket finansierat återbetalning av samtliga ägarlån. Eget kapital har ökat till 8 442 mkr, vilket motsvarar en soliditet om 30 procent.

– Det är glädjande att vi kan fortsätta växa och visa en positiv resultatutveckling, säger Jan-Erik Höjvall, VD.