Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Uppdaterat ramverk för Rikshems gröna obligationer

apr 19, 2017 10:15 - Regulatorisk information

Rikshem har uppdaterat sitt ramverk för gröna obligationer för den svenska marknaden. Ramverket innefattar precis som tidigare fastigheter där Rikshem genomfört energibesparande åtgärder samt nybyggnation i trä.  

Rikshem var ett av de första bostadsbolagen i världen med gröna obligationer och även först med att inkludera renovering av äldre bostadsfastigheter i sitt gröna ramverk. Det nu uppdaterade ramverket innebär exempelvis att rapporteringen utökas till att inkludera uppföljning av vattenkonsumtion samt koldioxidutsläpp.

– Rikshem arbetar för att vara den bästa långsiktiga fastighetsägaren i Sverige. Då är det en självklarhet att investera i och ha ett aktivt hållbarhetsarbete. Vårt arbete med energibesparingar är en viktig del i detta och efterfrågan på våra gröna obligationer som bidrar till att finansiera energieffektiviseringsåtgärderna är god, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Bruzelius, finanschef, 010-70 99 386, jacob.bruzelius@rikshem.se  

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2017 kl. 10:15 CET.