Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem förändrar i organisation och ledningsgrupp

maj 10, 2017 10:40 - Regulatorisk information

Rikshem vill på ett tydligare sätt knyta samman utvecklingen av affären med hållbarhetsarbetet. Samtidigt ser bolaget behov av ökad lokal närvaro i organisationen. Därför genomförs nu en organisationsförändring som ska ge Rikshem förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och lönsam tillväxt. I och med förändringarna får Rikshems ledningsgrupp också en ny sammansättning.

Som en del av organisationsförändringen inrättas en ny enhet för affärs- och hållbarhetsutveckling där avdelningarna för transaktion, projekt- och fastighetsutveckling samt hållbarhet samlas. På så sätt knyter Rikshem tydligare samman utvecklingen av affären med hållbarhetsarbetet. Rekrytering av en chef för affärs- och hållbarhetsutveckling påbörjas.  Dessutom ändras Rikshems förvaltningsorganisation till att delas upp i tre regioner; Mälardardalen, Norra Sverige samt Södra Sverige och regioncheferna tar plats i ledningsgruppen. Detta i syfte att öka den lokala närvaron och lokala förankringen i bolaget.

– Vi gör en organisationsförändring med affärsmässighet och hållbarhet i fokus samtidigt som vi får en tydligare lokal närvaro med ännu kortare beslutsvägar. Rikshem är ett starkt företag med stor betydelse för kommunernas utveckling. Med den nya organisationen kommer vi att skapa bättre förutsättningar för att fortsätta vår tillväxtresa på ett lönsamt sätt samtidigt som vi bidrar till samhället, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

Organisationsförändringen innebär också att rollen som förvaltningschef försvinner. I samband med det går nuvarande förvaltningschef Sven-Göran Svensson i pension.

– Jag vill rikta ett stort tack till Sven-Göran Svensson för hans gedigna och mycket uppskattade insatser för Rikshem. Särskilt betydelsefullt var det ansvar Sven-Göran tog som tf vd under 2016 och som gav bolaget viktig kontinuitet och handlingskraft, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

Organisationsförändringen medför att ledningsgruppens sammansättning förändras. Nya medlemmar i ledningsgruppen blir regioncheferna Fredrik Edlund, Christofer Bernebring och Anna-Karin Eriksson. Även den kommande chefen för affärs- och hållbarhetsutveckling kommer att ingå i ledningsgruppen.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 juni 2017. Ledningsgruppen består då av:

  • Sophia Mattsson-Linnala, vd
  • Hans Ragnarsson, CFO
  • Catharina Kandel, tf HR-chef
  • Jennie Wolmestad, kommunikationschef
  • Carl Conradi, chefsjurist
  • Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen
  • Christofer Bernebring, regionchef Södra Sverige
  • Anna-Karin Eriksson, regionchef Norra Sverige
  • Vakant, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sophia Mattsson-Linnala, vd, via  

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 10:40 CET.

Dokument

Release (pdf)