Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem och EIB tecknar avtal om lån på en miljard kronor för satsningar inom energieffektivisering

maj 08, 2019 11:06 - Pressmeddelande

Lånet om en miljard kronor ska användas till omfattande renoveringar av bostadsfastigheter från 1960- och 1970-talet. Insatserna omfattar bland annat nya fönster, ventilationssystem och lågenergibelysning för fastigheter byggda inom miljonprogrammet 1965-1974.

Rikshem har tecknat avtal med Europeiska investeringsbanken (EIB) om ett lån på en miljard kronor (95 miljoner euro). Finansieringen ska användas för att renovera delar av beståndet och förbättra energieffektiviteten. Framför allt gäller det fastigheter i Uppsala och Stockholm men även i Västerås, Norrköping, Östersund och Helsingborg. Lånet kan nyttjas under 15 år och ger Rikshem en hållbar, flexibel och konkurrenskraftig finansiering. Lånet är icke säkerställt.

- Standarden har höjts för energieffektiva bostäder och fastigheter som uppfördes under 60- och 70-talet drar mycket energi. Det här är en smart och nödvändig uppdatering. Rikshem har som mål att vara koldioxidneutrala till 2030 och vi är glada att vi kan stötta projekt för denna långsiktiga vision, säger Alexander Stubb, Vice President på EIB.

Finansieringen ska täcka investeringar för förbättrad energieffektivitet i bostadsfastigheter. Satsningarna innefattar exempelvis nya fönster, uppvärmnings- och ventilationssystem samt lågenergibelysning som styrs av sensorer. Även hissar och värmeisolering i fasader förbättras i vissa fall.

- Vi är glada över att EIB stöttar oss med finansiering för våra investeringar inom energieffektivitet. Detta är ett viktigt område, inte bara för Rikshem, utan också för samhället i stort, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

Behovet av bostäder och samhällsfastigheter förväntas öka i Sverige, inte endast på grund av demografiska faktorer utan också genom urbanisering. Sveriges städer är bland de snabbast växande inom EU. Projektet stöttar både nationella och europeiska mål inom energieffektivisering, bidrar till minskade koldioxidutsläpp och stöttar mål relaterade till klimatförändringar samt diversifiering av energiförsörjningen inom EU.

Dokument

Release (pdf)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Fernström, tf Finanschef Rikshem: 072 402 46 07, christina.fernström@rikshem.se
Tim Smit, Press Officer, EIB: + 352 (0) 691 28 64 23, t.smit@eib.og


Om EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) är EU:s långsiktiga låneinstitut och ägs av medlemsstaterna. Banken tillhandahåller långsiktig finansiering till sunda investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Bara under 2018 tillhandahöll banken 1,37 miljarder euro i lån till svenska projekt inom olika sektorer, däribland forskning och utveckling, industri, samhällsfastigheter och telekommunikation. 

EIB är EU:s egen bank. Det är den enda bank som ägs av och representerar intressena hos Europeiska unionens medlemsstater. Banken har ett nära samarbete med andra EU-institutioner för att genomföra EU:s politik. Den är världens största multilaterala låntagare och långivare. Den tillhandahåller finansiering och expertis till projekt för hållbara investeringar som bidrar till EU:s politiska mål. Över 90 procent av verksamhet bedrivs i Europa. Men banken är också en betydande investerare i övriga världen.