Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshems bokslutskommuniké 2019: Ökat driftsöverskott och förvaltningsresultat

feb 07, 2020 07:30 - Regulatorisk information

Idag presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2019. Förvaltnings­resultatet uppgick till 1 286 (1 008). Hyresintäkterna har ökat med 4,4 procent till 2 916 mkr (2 792).  Driftsöverskottet har ökat med 62 mkr eller 4,1 procent till 1 586 mkr (1 524).

– Under 2019 ökade vi såväl hyresintäkter som driftsöverskottet, vilket vi är mycket nöjda med då vi haft högre kostnader för akut underhåll än vad vi ska behöva ha på sikt. Positiva värdeförändringar i våra joint ventures bidrar till att förvaltningsresultatet ökade starkt. Det är också glädjande att vi ser att vår långsiktiga plan om stärkt förvaltningsfokus resulterat i ett betydligt högre Nöjd-Kund-Index både när det gäller bostäder och lokaler, säger Per Uhlén, tf vd, Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 2 916 mkr (2 792)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,3 procent (3,9)
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 586 mkr (1 524)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 3,6 procent (-3,9)  
  • Förvaltningsresultat om 1 286 mkr (1 008)
  • Periodens resultat uppgick till 2 244 mkr (2 489)  
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 49 307 mkr (45 687)
  • Värdeförändring fastigheter om 1 538 mkr (2 107)
  • Totalavkastningen för året uppgick till 6,6 procent (8,4)

Läs hela bokslutskommunikén på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se